Mūsų gimnazija turi savo logotipą, vėliavą ir himną

  

 

Praca, dziś – nasza nauka,

Do wiedzy dążmy z zapałem,

Drogę życiową szukajmy,

I uczmy się, uczmy wytrwale!

Po książkę sięgajmy codziennie,

Bierzmy z mądrych przykłady.

Pracujmy zawsze sumiennie,

Słuchajmy tej dobrej rady!

W życiu nie łatwo nam będzie

Bez wiedzy i bez zawodu,

Mądry potrzebny jest wszędzie,

Myśmy przyszłością narodu!

Swej ziemi jesteśmy warci,

Swego narodu – godni,

Językiem ojczystym wsparci,

W swej wierze niezawodni.

Przyszłości naszej drogi

Są pewne, a to znaczy:

Na Wileńszczyźnie drogiej

Zostańmy na zawsze, rodacy!