GIMNAZIJOS DOKUMENTAI

Gimnazijos nuostatai

Strateginis planas 2012-2015 m.m.

2012-2015 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūros darbo grupė

2012-2015 metų strateginio plano rengimo darbo grupė

 

 


GIMNAZIJOS SUTARTYS


TVARKOS, APRAŠAI IR TAISYKLĖS

 

 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo tvarka

 


PAREIGYBIŲ APRAŠAI