Kalveliai įsikūrę 29 km. į rytus nuo Vilniaus, pasienyje su Baltarusija, prie gražaus pušyno, kuris jų pastatus apgaubia jaukumo aureole. Žinoma, kad 1921-1922 metais čia buvo Vilniaus apskrities, Šumsko valsčiaus, Kalvelių kaimo keturių skyrių pradžios mokykla. Joje buvo mokoma 10 dalykų lenkų dėstomąja kalba.
Nuo 1939 m. mokykloje buvo 6 skyriai ir dalykai buvo dėstomi lietuvių kalba.
1945 m. mokyklai buvo suteiktas Kalvelių 5-6 klasių progimnazijos statusas.
1947 m. lenkiškos klasės buvo likviduotos ir dalykai buvo dėstomi rusų kalba. Mokinių tėvams pageidaujant, 1951 m. buvo atkurtos klasės lenkų dėstomąja kalba.
Nuo 1951 m. mokykla buvo dvikalbė. Dalykai buvo dėstomi rusų ir lenkų kalbomis.
1964 m. pradėta naujos mokyklos 450 mokiniams statyba. Naujos mokyklos atidarymas įvyko 1965 m. rugsėjo 12 d.
1967 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo vidurinė. Iš viso mokykloje mokėsi 450 mokinių, dirbo daugiau kaip 40 mokytojų ir buvo 25 klasių komplektai, mokymas vyko rusų ir lenkų kalbomis. Mokykloje buvo įsteigta vakarinė mokykla, kurioje galėjo mokytis dirbantis jaunimas. Nuo 1987 m. iki 1993 m. mokykloje veikė lietuviškos klasės.
2000 m. kovo 31 d. mokyklai buvo suteiktas žymaus lenkų kompozitoriaus Stanislavo Moniuškos vardas.
Seniausi iš išlikusių mokyklos statinių (1928 m.) – du mediniai pastatai su kolonomis, buvusios girininkų patalpos. Nors seniausiems pastatams 79 metai, iki šiol šios patalpos suteikia mokyklai romantikos, dvelkia šiluma ir atskleidžia tikrąją mokyklos dvasią. Daugiau kaip dešimt metų (iki 2006 m.) viename pastate buvo mokyklos biblioteka ir skaitykla, kitame – veikė dirbtuvės.
2000 m. gruodžio 21 d. buvo įkastas pirmasis akmuo sporto salės statybai pradėti. Statybos buvo finansuojamos Vilniaus rajono savivaldybės ir Lenkijos Respublikos.
2001 m. iškilo naujas sporto salės priestatas, o 2002 m. – valgyklos ir administracijos patalpų priestatas.
2003 m. statybos buvo baigtos.
Nuo 2005 m. mokykloje visi dalykai yra dėstomi lenkų kalba.
Nuo 2006 m. biblioteka iš seno mokyklos pastato laikinai perkelta į darželio patalpas. Po dvejų metų biblioteka buvo vėl perkelta į pagrindinį ir dabar jau vienintelį mokyklos pastatą, nes senos mokyklos patalpos buvo skirtos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrui įrengti.
2009 m. mokykla dalyvavo infrastruktūrinės plėtros projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ (mokyklų tobulinimo programos plius (MTP+) dalis). 2009-2010 metais mokykla gavo įrangos ir baldų komplektus, kuriais buvo aprūpintos mokytojų darbo vietos specialiai tam skirtoje patalpoje.
2010 m. ES lėšomis buvo pradėta stadiono statyba, o jau 2011 m. gruodžio 8 dieną įvyko stadiono atidarymas.
2011 m. buvo asfaltuota mokyklos teritorija.
2011 m. dviejuose mokyklos kabinetuose pagal naujus reikalavimus įrengtas apšvietimas, renovuotos II ir III aukštų koridoriaus sienos, papildyta mokyklos materialinė bazė: iš I į III aukštą perkelti ir įrengti fizikos, chemijos ir biologijos kabinetai.
Iš 2007-2011 m. sutaupytų lėšų (217 713, 28 Lt) pagal mokyklos aprūpinimo standartus (išskyrus mokyklinius baldus) dalinai įrengti mokyklos kabinetai.
Mokykla sėkmingai akreditavo vidurinio ugdymo programas ir 2012m. liepos 13d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokyklai suteiktas gimnazijos statusas ir teisė vadintis Vilniaus rajono Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija.
Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija saugi, draugiška jaunimo mokymo įstaiga, vykdanti mokymą ir ugdymą lenkų kalba, puosėlejanti Europos Krikščioniškąsias tradicijas, ugdanti atvirus ir atsakingus Lietuvos piliečius.