–          Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz szkolna“

–          Balstogės Universiteto filialo Ekonomikos – informatikos fakultetas

–          Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

–          Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla

–          Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla

–          Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla

–          Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija

–          Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla

–          Vilniaus rajono Kalvelių k. sporto klubas „Ave.Ko“

–          Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželis

–          Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

–          VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės Kenos užkarda

–          VšĮ „Ditmos projektai“

–          Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras

–          Vilniaus rajono Kalvelių kultūros centras

–          Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka Kaimo filialas

–          „Warszawskie towarzystwo przyjaciół Wilna i Grodna“