–          Stowarzyszenie nauczycieli i szkół polskich na Litwie „Macierz szkolna“

–          Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku

–          Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa

–          Szkoła Podstawowa w Szumsku

–          Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie

–          Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach

–           „Aušros“ gimnazjum w Kowalczukach

–          Szkoła sportowa samorządu rejonu wileńskiego

–          Klub sportowy „Ave.Ko“ w Kowalczukach

–          Przedszkole w Kowalczukach rej. wileńskiego

–          Centrum Informatyczno-Technicznej Twórczości Uczniów Litwy

–          Posterunek celny w Kienie

–          VšĮ „Ditmos projektai“

–          Centrum Kryzysowe Rodziny i Dzieci

–          Dom kultury w Kowalczukach

–          Centralna Biblioteka rejonu wileńskiego w Kowalczukach

–          „Warszawskie towarzystwo przyjaciół Wilna i Grodna“