Sponsorem flagi gimnazjum oraz projektu edukacyjno-twórczego „Twórzmy razem“ jest Tadeusz Podworski.

Urodził się w 1975 r. w rejonie wileńskim, we wsi Szumsk, gdzie uczył się w  Szkole Podstawowej. W 1993 r. ukończył Szkołę Średnią w Kowalczukach (obecnie Gimnazjum imienia Stanisława Moniuszki w Kowalczukach). Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim  od 1999 r. pracuje w branży ubezpieczeniowej na stanowiskach: referenta ryzyka przewozów, prawnika, kierownika Departamentu Prawa, zastępcy dyrektora generalnego, członka zarządu, dyrektora generalnego, zaś od 2010 r. w oddziale głównym na Litwie Spółki Kapitału Łotewskiego „BTA Insurance Company” SE na stanowisku dyrektora i przewodniczącego zarządu, a także zajmuje stanowisko członka Rady Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Republiki Litewskiej.