Dyrektor gimnazjum Zygmunt Jaświn

tel. (8-5) 2 495166.
Zygmunt Jaświn urodził się 30 czerwca 1955 roku w Wilnie. Po ukończeniu w roku 1973 wileńskiej Szkoł Średniej im. J. I. Kraszewskiego studiował fizikę w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. Po ukończeniu WIP rozpoczyna pracę pedagogiczną w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego: od roku 1980 w Szkole Podstawowej w Orzełówce jako nauczyciel fizyki, lata 1980-1982 – wicedyrektor do spraw nauczania (Kiwiska Szkoła Podstawowa), lata 1982-1986 – nauczyciel prac w Mickuńskiej Szkole Średniej.
W roku 1986 objął stanowisko metodyka w Wydziale Oświaty rejonu wileńskiego.
Od roku 1989 rozpoczął pracę w Szkole Średniej im. Stanisława Moniuszki jako wicedyrektor do spraw nauczania , a od roku 1992 pełni obowiązki dyrektora szkoły. Zygmunt Jaświn jest starszym nauczycielem fizyki, ma II kategorię zarządzania w placówce oświatowej. 13 lipca 2012 roku w wyniku pomyślnego przebiegu akredytacji szkoła uzyskała miano gimnazjum, Zygmunt Jaświn jest dyrektorem gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.

IMG_1706

Anna Borkowskaja , wicedyrektor do spraw nauczania 

 tel. (8-5) 2 495162

renata

Renata Krasowska, wicedyrektor do spraw nauczania

tel. (8-5) 2 495162

Renata Krasowska urodziła się 1 lipca 1976 roku w Wilnie. Po ukończeniu Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego, studiowała Germanistykę w Kolegium Nauczycielskim w Przemyślu, a następnie na Uniwersytecie Śląskim. Po ukończeniu studiów wróciła na Litwę, gdzie podjęła pracę w Kieńskiej Szkole Podstawowej jako nauczycielka języka niemieckiego. W 2008 r. ukończyła anglistykę w Instytucie Języków Obcych na Uniwersytecie Wileńskim.

Od 2012 r. pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w Gimanzjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach. Od 2013 r. pełni również obowiązki zastępcy dyrektora do spraw nauczania.