IMG_0747 lena

    Sekretarka: Jelena Szczerbuk

alina zdjecie

Socjalny pedagog: Alina Wengrowska

Czas pracy socjalnego pedagoga 2015-2016 r. szk.

Plan pracy 2015-2016 r.sz.

IMG_3619

Logopeda: Lucja Podworska

Czas pracy logopeda 2015-2016 r. szk.

Plan działań logopedy 2014 – 2015 r.szk. 

Cele i zadania pracy logopedy

Inżynier informatyk: Dariusz Subocz

biblio

Bibliotekarki: Grażyna Dadel, Lilia Spiridowicz

Czas pracy bibliotekarzy 2015-2016 r.sz.