GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS NARIAI 2015-2016 M.M.

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2015-2016 M.M.Kalbų mokytojų metodinė grupė

kal

Gražina Čerešniovaja –pirmininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Romualda Kolosovskaja, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Ana Černiavska, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Regina Jasvin, lenkų kalbos mokytoja metodininkė

Vera Berniukevič, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Alicija Gulbicka, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Veronika Karkienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Renata Krasovska, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Lucija Podvorska, lenkų kalbos vyresnioji mokytoja

Janina Marcinkevič, lenkų kalbos mokytoja


Gamtos mokslų metodinė grupė

gam

Marija Gerasimovič –pirmininkė, biologijos vyresnioji mokytoja

Kristina Slavinska, chemijos vyresnioji mokytoja

Alfred Kulakovski, fizikos vyresnysis mokytojas

Zygmund Jasvin, fizikos vyresnysis mokytojas


Pradinio ugdymo metodinė grupė

prad

Teresa Ovsianik –pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Anželika Spiridovič, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Irena Fediuk, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Regina Trachimovič, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ilena Podvorskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė


Socialinių mokslų metodinė grupė

IMG_7599

Romuald Seniut –pirminkas, istorijos vyresnysis mokytojas

Marek Mackevič, geografijos mokytojas

Joana Mikulevič, ekonomikos mokytoja


Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

IMG_7472

Teresa Bartoševič –pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja

Ana Borkovskaja, matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Joana Mikulevič, informacinių technologijų mokytoja


Meninio, dorinio, technologinio ugdymo bei kūno kultūros metodinė grupė

Stanislav Zajankovski –pirmininkas, muzikos vyresnysis mokytojas

Lilia Spiridovič, tikybos mokytoja metodininkė

Ana Černiavska, kūno kultūros vyresnioji mokytoja

Stanislav Liachovič, kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Teresa Narvoiš, technologijų vyresnioji mokytoja


Klasių vadovų metodinė grupė

Regina Jasvin –pirmininkė, II G klasės vadovė

Teresa Narvoiš, 6 klasės vadovė

Vera Berniukevič, 7 klasės vadovė

Alicija Gulbicka, 8 klasės vadovė

Romuald Seniut, I G klasės vadovas

Marija Gerasimovič, III G klasės vadovė

Veronika Karkienė, IV G klasės vadovė