Szanowni Rodzice,

 prosimy o wsparcie gimnazjum, przeprowadzając na konto gimnazjum 2 proc. od swego dochodu.

Dane informacyjne Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (gimnazijos kodas)  191315252

Paramos gavėjas Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT874010051001873646

Dokonać transakcji można pod adresem e-mail:

http:// deklaravimas.vmi.lt/

Formę elektroniczną formularzu FR0512 można znaleźć tu:

http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf