zaproszenie


UWAGA!!!

Ferie zimowe (dodatkowe) dla grupy przygotowawczej i 1 – 4 klasy

915 lutego.

16 lutego – święto państwowe (dzień wolny)

Do szkoły dzieci wracają 17 lutego.


UWAGA!

Serdecznie zapraszamy rodziców na ogólnoszkolne zebranie rodzicielskie,

które odbędzie się

27 stycznia 2016 r. o godz. 16.00

w małej sali gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.


Zaproszenie na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Ser­decz­nie zapras­zamy
wszyst­kich naszych naju­ko­chańszych Bab­ć i Dziad­ków
na uroc­zys­tość z oka­zji „Dnia Babci i Dziadka”,
która odbę­dzie się w dniu 03.02.2016 r. o godz. 11.00 w naszym gimnazjum.

Dzieci grupy przygotowawczej i uczniowie klas początkowych wraz ze swymi Paniami

Untitled1