Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad rastum temą pokalbiui, bet kad mąstytum ir samprotautum.

                                                                                 (F. Bekonas)        

Bibliotekos vizija atviras švietimo ir informacijos centras, visapusiškai tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos paslaugos

  • mokinių aprūpinimas vadovėliais;
  • grožinės literatūros išdavimas;

Bibliotekoje galite naudotis:

  • kopijavimo aparatu;
  • spausdintuvu;
  • kompiuteriais su prieiga prie interneto;
  • naudotis katalogais;
  • skaityti žurnalus bei laikraščius ;
  • naudotis žodynais, enciklopedijomis, informaciniais leidiniais.

Klausk bibliotekininko

biblio

grazinadadel@gmail.com

liliaspiridovic@gmail.com

         

bibliotekos veiklos planas 2013-2014 m. m