BIBLIOTEKA IR MAŽIEJI SKAITYTOJAI

2015 m. balandžio 29d. gimnazijoje vyko renginys, kurio metu mūsų pirmokai tapo oficialiais bibliotekos skaitytojais. Įvyko pirmokų, išmokusių skaityti, krikštynos. Krikštynas organizavo gimnazijos bibliotekininkės kartu su 2-3 klasės mokinėmis.Vaikams teko spėti mįsles, atpažinti pasakų herojus.Pirmokai sužinojo, ką galima veikti bibliotekoje ir kaip čia dera elgtis. Jie išgirdo knygutės prašymus, kaip reikia ją saugoti. Tačiau prieš tampant tikrais bibliotekos skaitytojais, pirmokai turėjo prisiekti, kad visada mylės ir saugos knygas.Dovanų pirmokai gavo diplomus, spalvinimo knygutes ir plakatą su elgesio bibliotekoje taisyklėmis.Norintiems lavinti skaitymo įgūdžius, reikia kuo daugiau draugauti su knyga. O kur gimnazijoje daugiau rasi knygų, jei ne bibliotekoje? Po krikštynų pirmokai kiekvieną dieną skuba į biblioteką paimti vis naujų knygelių skaitymui!

Bibliotekininkės AnželikaSpiridovič, Lilia Spiridovič

DSCF4524DSCF4535DSCF4538


Netradicinė garsių aktorių literatūros pamoka Vilniaus r. Kalvelių Moniuškos gimnazijoje

2014 m. gegužės 13 d.  gimnazijoje vyko įdomi ir naudinga pamoka. Šį kartą svečiavosi garsūs Lietuvos teatro aktoriai: Vaiva Mainelytė, Algimantas Butvilas ir Ramutis Rimeikis. Pamokoje dalyvavo 8-12 klasių mokiniai. Pamokos tema buvo šeimos, tėvų ir vaikų santykiai, jų raida prozininko Jono Biliūno kūriniuose. Išgirdome rašytojo novelių „Joniukas“, „Ubagas“ ir „Kūdikystės sapnai“ kūrybines interpretacijas. Aktorių subtiliai atgaivintos ir Jono Biliūno laiškų žmonai Julijai eilutės. Svečiai nepaprastai jautriai perteikė rašytojo gyvenimo dramą: pasipriešinimą ligai kūryba ir humaniškumu. Jie kvietė mokinius pamąstyti apie vertybes, kartų tarpusavio santykius. Ši pamoka buvo įdomi ir labai naudinga. Su lietuvių literatūros klasiko kūryba susipažinome ne iš knygų, o aktoriams pasitelkus teatrines, scenos meno priemones. Tai padėjo geriau suvokti rašytojo gyvenimo, asmenybės ir talento ypatumus bei juose atsiskleidžiančias dvasines ir kultūros vertybes, pasvarstyti apie jų aktualumą mūsų dienomis. Laikas, praleistas klausantis J. Biliūno kūrybos interpretacijų, stebint V. Mainelytės,  A. Butvilo ir R. Rimeikio vaidybą, tikrai neprailgo. Žavėjo aktorių profesionalumas, nuoširdus bendravimas su publika, todėl pamokai pasibaigus visi jos dalyviai – mokiniai sustoję plojo svečiams.   Renginio pabaigoje Teatro sąjungos pirmininkas aktorius Ramutis Rimeikis perdavė LMKA prezidento Kornelijaus Platelio sertifikatą mokyklai. Mes, Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos  gimnazijos bendruomenė, dėkojame Lietuvos meno kūrėjų asociacijai (LMKA) ir žymiems Lietuvos meno kūrėjams už teorines pamokas ir praktinius užsiėmimus. Būtų labai džiugu, jei tokie projektai ir ateityje pasiektų mokyklą.

IMG_9122IMG_9123IMG_9132


PIRMOKAI – BIBLIOTEKOS SKAITYTOJAI

2014 m.  gegužės 2 d. gimnazijoje vyko renginys, kurio metu mūsų pirmokai tapo oficialiais skaitytojais. Įvyko pirmokų, išmokusių skaityti, krikštynos. Krikštynas organizavo gimnazijos bibliotekininkės kartu su 4 klasės mokiniais. Susirinkę mokiniai apsidžiaugė pamatę savo pamėgtų pasakų herojus (pasakų fėją, batuotą katiną, raganą, coliukę, raudonkepuraitę, miegančiąją gražuolę, nykštukus). Pasakų personažai tikrino pirmokų žinias.  Mokiniai turėjo atpažinti pasakų herojus ir pasakyti, iš kokių jie pasakų. Vaikams teko spėti mįsles, išspręsti kryžiažodį, deklamuoti eiles. Pirmokai sužinojo, ką galima veikti bibliotekoje ir kaip čia dera elgtis. Jie išgirdo knygutės prašymus, kaip reikia ją saugoti. Tačiau prieš tampant tikrais bibliotekos skaitytojais, pirmokai turėjo prisiekti, kad visada mylės ir saugos knygas. Dovanų pirmokai gavo diplomus ir spalvinimo knygutes. Norintiems lavinti skaitymo įgūdžius, reikia kuo daugiau draugauti su knyga. O kur gimnazijoje daugiau rasi knygų, jei ne bibliotekoje? Po krikštynų pirmokai kiekvieną dieną skuba į biblioteką paimti vis kitų knygelių skaitymui!

           Bibliotekininkės Lilia Spiridovič, Anželika Spiridovič

Šventės akimirkos:

IMG_8924IMG_8946


2014 m. balandžio 3 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos aktų salėjo vyko mokymai pagal projektą Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazijos bibliotekininkės organizavo susitikimą su fotomeninku Algimantu Aleksandravičiumi. Besidomintys fotografija negalėjo patikėti sulaukę gimnazijoje geriausiu Europoje portretistu pripažinto fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus, surengusio daugiau nei 80 personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, išleidusio per dešimtį fotografijos albumų, 2011 m. apdovanoto Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. Fotomeninkas vedė pamoką tema „Fotografija: portretas“ ir atvirai, šiltai, nuoširdžiai bendravo su mokiniais, suteikė žinių apie portretavimo galimybes, praplėtė požiūrį į kultūrą, siedamas fotografiją su teatru, literatūra, kitomis meno rūšimis, istorija ir psichologija.  Fotomenininkas dalijosi, su kokiais iššūkiais teko susidurti fotografuojant kalinčius ar psichikos ligomis sergančius žmones arba vaikus su negalia, tačiau šios patirtys patikrina vertybes ir net paskatina kurti, nes fotomenininkui labai svarbus atviras, tiesus santykis su savimi ir kitu. „Būtina pagarba tam, ką fotografuoji“, – teigė portretų meistras, jo nuomone, išmokti galima technikos, o kūryba slypi žmogaus viduje, todėl reikia daugiau bendrauti su savimi, klausyti savo širdies. Mokiniams fotografas patarė varžytis tik su savimi, šiandien sukuriant įdomiau ir geriau nei vakar, kadangi mene negali būti pavydo – jis tik slopintų kūrybą.

Bibliotekininkės Lilia Spiridovič, Anželika Spiridovič

Renginio akimirkos:

IMG_1932IMG_1933


2014 m. kovo 14 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos aktų salėjo vyko mokymai pagal projektą Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazijos bibliotekininkės organizavo susitikimą su kompozitoriumi Šarūnu Naku, kuris vedė pamoką tema „Apie muzikos istoriją – neįprastu būdu”. Pamoką sudarė trumpas seansas, kuriame buvo rodomi 4 Šarūno Nako sukurti trumpametražiniai vaidybiniai filmai iš ciklo „100 istorijų: Nacionalinių muzikos legendų muziejus”. Iškart po filmų seanso buvo surengta laisvo pobūdžio diskusija aktualiais muzikos, kultūros ir istorijos klausimais. Diskusijos metu kompozitorius pakomentavo filmus ir padėjo suprasti jų turinį. Pamokoje dalyvavo 35 mokiniai. Informacija mokiniams buvo labai naudinga ir įdomi.

    Bibliotekininkės Anželika Spiridovič, Lilia Spiridovič

Renginio akimirkos:

IMG_7295IMG_7304


2014 m. vasario 25 d. Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos aktų salėje vyko mokymai pagal projektą Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazijos bibliotekininkės organizavo susitikimą su rašytoja, aktore, režisiere Birute Mar (Marcinkevičiūte), kuri vedė pamoką tema „Kūrybos prigimtis. Jos įvairialypiškumas, autentiškumas. Kūryba kaip galimybė pažinti save“. Susitikimo metu menininkė pasakojo apie savąjį kūrybos kelią, kuriame jai teko pažinti ir išbandyti įvairias kūrybos formas. Antroji pamokos dalis buvo skirta kūrybos kaip kelionės temai. Pamokos pabaigoje Birutė Mar pristatė keletą savos skirtingų žanrų kultūros fragmentų: perskaitė keletą eilėraščių, ištrauką iš pjesės „Grimo opera”, ištraukas iš knygelių vaikams „Marija ir Pūkelis”, „Princesių sala”. Susitikime dalyvavo 30 vyresnių klasių mokinių. Viešnia sugebėjo sudominti visus mokinius ir pažvelgti į kasdienybę kiek kitomis akimis. Ji teigė, kad pasitelkus vaizduotę, kūrybiškumą, kasdieninėje mus supančioje aplinkoje, galime pamatyti meninių kūrinių, kurie spinduliuodami originalumu bei paprastumu puošia mūsų kasdienybę. Visų pamokos dalyvių vardu susitikimo viešniai buvo įteikta rankų darbo gėlė už labai įdomų, nuoširdų ir šiltą susitikimą.

Bibliotekininkės Anželika Spiridovič, Lilia Spiridovič

Renginio akimirkos:

IMG_5833 IMG_5834


Nuo 2014 m. vasario 14 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos bibliotekoje veikia knygų, spaudinių paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.  Vasario 16-oji – ypatinga data Lietuvos valstybės istorijoje. Juk Vasario 16-osios aktas svarbus ir brangus ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos Nepriklausomybę, – tai drąsus vieningos tautos žygis. Lai ši diena tampa mūsų Vilties, mūsų įkvėpimo švente.

 Bibliotekininkės: Anželika Spiridovič, Lilia Spiridovič

DSC02148


2014 m. sausio 15 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos bibliotekininkės pradinių klasių mokiniams organizavo renginį, skirtą akcijai „Metų knygos rinkimai 2013“. Vaikus aplankė paslaptinga fėja su dideliu stebuklingu lagaminu, kuriame keliavo penkios vaikų knygos. Fėja trumpai papasakojo vaikams apie Skaitymo skatinimo programos akciją „Metų knygos rinkimai“ ir supažindino su rinkimuose dalyvaujančiomis knygomis: Tomo S. Butkaus „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“, Vitalijos Lapinos „Ar pažįsti Kiukį?“, Kęstučio Navako „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“, Bernardinai.lt išleistos Antano Šimkaus „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“ ir Ingridos Vizbaraitės „Karžygiuko istorija“. Labiausiai fėja pradžiugino vaikus, kai pranešė, kad atkeliavo ne viena ir ne tik su pilnu lagaminų knygų, bet kartu su ja atvyko ir knygų herojai: karžygiukas Bagulis su arkliuku Raguliu, žmogelis Bumba Dumba, uodas Udo, mergaitė Luka su Kiukiu ir bobulytė Stasė. Kiekvienas knygos herojus papasakojo savo istorijas. Visi vaikai buvo labai nustebinti ir susidomėję. Pasibaigus renginiui, pradinių klasių mokiniai skuba patys perskaityti visas knygas, kad galėtų išsirinkti „TĄ VIENINTELĘ“, už kurią atiduos savo balsą.

Bibliotekininkės Lilia Spiridovič, Anželika Spiridovič

Renginio akimirkos:

34567

metu rinkimai

Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos bibliotekoje įrengtas specialus Metų knygos rinkimų akcijai skirtas kampelis, kad skaitytojas, vos tik atėjęs į biblioteką, matytų akcijoje dalyvaujančias knygas. Šioje Metų knygos rinkimams skirtoje erdvėje vaikai gali ne tik skaityti, bet ir balsuoti už labiausiai patikusią knygą.

donelaitis,

Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos bibliotekoje veikia paroda, skirta 300 – osioms lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio gimimo metinėms.

Šiemet minime K. Donelaičio (1714-1780) 300 – ąsias gimimo metines, kurios įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą.

2014 m. paskelbti Kristijono Donelaičio metais.

Kristijonas Donelaitis – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininkas gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėliuose, Gumbinės apskrityje, Prūsijos karalystėje (šiuo metu – Karaliaučiaus sritis). K. Donelaitis sukūrė pirmą svarbų lietuvišką meninį tekstą, paliudijusį lietuvių literatūros buvimą. "Metai" – iškiliausias jo kūrinys, kuriame poetas plačiai rėmėsi kasdienine kaimo žmonių kalba.wystawa2

Bibliotekoje veikia paroda, skirta Simono Daukanto 220-osioms gimimo metinėms. Stendinėje medžiagoje lankytojai gali susipažinti su Simono Daukanto biografija, politinėmis pažiūromis, istoriniais veikalai, o fotografijose – pamatyti  S. Daukanto muziejų bei paminklą Papilėje.

wystawa

Paroda skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80 – ties metų jubiliejui paminėti. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlantą lėktuvu „Lituanika“ 1933 m. liepos 15-17 d. – 

vienas svarbiausių įvykių XX a. Lietuvos istorijoje, išgarsinęs mūsų šalies vardą pasaulio aviacijos puslapiuose. Šiemet minimos šio skrydžio ir tragiškos lakūnų žūties 80-osios metinės.

DSC01869

Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos bibliotekoje 2013 m. rugsėjo mėn. veikė paroda, skirta  Vilniaus geto atminimo 70-čiui. Parodos metu mokiniai galėjo trumpai susipažinti su Holokausto tragedija, sužinoti kokie renginiai vyks Vilniuje, skirti Vilniaus geto atminimui.

IMG_1560

2013 m. rugpjūčio 20 d. pažymime iškilios asmenybės, švietimo istorikės, literatūrologės, švietimo reformos pradininkės, Lietuvos tautinės mokyklos kūrėjos, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės hab. dr. Meilės Lukšienės-Matjošaitytės (1913–2009) gimimo 100-ąsias metines. Šia proga gimnazijos bibliotekoje veikia paroda, skirta Lietuvos švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms.