Projektas,, Kartu smagiau“

Balandžio 17 dieną mūsų gimnazijoje vyko projekto,, Kartu smagiau“ pristatymas. Projekto tikslas – susipažinti su kitų mokyklų bendraamžiais. Projekto dalyviai Šumsko, Kenos, Kyviškių pagrindinių mokyklų ir mūsų gimnazijos dešimtokai, lenkų kalbos ir literatūros mokytojos (Kalvelių centro vadovė Regina Jasvin, Liucija Podvorska, Liliana Zenkevič, ir Olga Volkovicka).

Vadovaujant lenkų kalbos mokytojoms jaunimas parengė puikią programą. Mokiniai dainavo, šoko, vaidino. Kartu buvo smagu ne tik jaunimui, bet ir jų mokytojoms.

   

   

KARJEROS PLANAVIMO PROJEKTAS „SĖKMĖS PAMOKA

NUOSTATAI

Tikslas: padėti mokiniams apsispręsti  renkantis gyvenimo kelią ir profesiją, padrąsinti siekiant savo tikslų, nenuleisti rankų susidūrus su sunkumais, domėtis savo mokyklos istorija, bendrauti su autoritetingais ir daug pasiekusiais žmonėmis.

Vieta: Kalvelių S. Moniuškos gimnazija.

Laikas: 2013 m. sausio – kovo mėn.

Dalyviai: III G – IV G klasių mokiniai.

Projekto vadovė: socialinė pedagogė Natalija Piskligina

Projekto eiga: susitikimų cilkas su Kalvelių S.Moniuškos mokyklos absolventais, kurie pasidalins savo karjeros istorijomis. Ir sėkmingais pavyzdžiais bei asmeniniu asmeniniu autoritetu padrąsins mokinius siekti užsibrėžtų tikslų, gilinti atsakomybės jausmą bei skleisti moralines vertybes.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PREVENCINIS PROJEKTAS „NESĖKMES ĮVEIKIAME KARTU“
DALYVIAI: 3- 4 klasių mokiniai.

TIKSLAS: Ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžius, puoselėti žmogiškąsias vertybes, atsakomybę už savo elgesį.

PROJEKTAS ĮVEIKIAME KARTU


5 kl.- 10 kl. mokiniai dalyvauja SVEIKATIADOS projekte, kurio tikslas:
formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo  įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokykloje.

Projekto vadovas Sveikatiados Ambasadorius: socialinė pedagogė Natalija Piskligina

Projekto koordinatorius: biologijos vyr. mokytoja Marija Gerasimovič

    Sveikatiados projektas


Projektas “Rūgštūs krituliai”

Šiais metais mūsų mokykloje vyksta projektas “Rūgštūs krituliai“.
Pastaraisiais metais Lietuvoje nuosėdos turi rūgštingumo,  kuris susidaro dėl drėgmės ir oksidų, sieros ir azoto poveikio.  Sniegas, lietus gali pavirsti rūgščiomis nuosėdomis.
Projekto tikslai:
1.Formuoti aplinkosaugos vertybių nuostatas.
2.Skatinti moksleivių domėjimąsi ekologinėmis problemomis.
3.Suvokti, kad rūgštūs lietūs yra ne tik ekologinė, bet ir ekonominė, socialinė, kultūrinė bei politinė problema.
4.Skatinti mokinius įvairiapusiškai analizuoti problemą ir jos priežastis.
Uždaviniai:
1.Įjungti mokinius į ilgalaikę teorinę-praktinę  veiklą.
2.Nustatyti lietaus rūgštingumą savo gyvenvietėje.
3.Mokyti parengti ir perskaityti pranešimą.
Projekto dalyviai:
1. 12 klasės mokiniai.
2. Būrelio „Ateities ekologija“ nariai.
3. Projekto sekretorė 12 klasės mokinė Joana Mikulska.
Numatomi projekto rezultatai:
1. Oro taršos žalos aplinkai tyrimas ir nustatymas.
2. Gautų duomenų paskelbimas mokyklos bendruomenei.
3. Terminų rūgštinis, bazinis neutralus išaiškinimas.
Tolesnės projekto plėtros galimybės:
1.Toliau tęsti tyrimus, kad, lygindami keletą metų rūgščius lietus, galėtume daryti išvadas.
2.Ištirti rūgštaus lietaus priklausomybę nuo krypties, metų  laiko.
3.Naudojant kerpių testą, nustatyti oro užterštumą.
Kontaktai:
Projekto kuratorė gimnazijos pavaduotoja Teresa Bartoševič.
Projekto vadovė biologijos vyresnioji mokytoja Marija Gerasimovič
Tel. 862081598,  moniuskomok@o2.pl

Edukacinis meninis projektas „Kurkime kartu”

Spalio 1 diena gimnazijoje vyko eskizų peržiūra. Gimnazijos tarybos, Mokinių tarybos, Tėvų tarybos nariai, gimnazijos administracija, dailės ir technologijų mokytojos susipažino su mokinių darbais. Vyksta tolimesnis darbų kūrimas.

 

Projektas vykdomas Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje
Projekto vadovė Andžela Aidukienė
TIKSLAS:
Skatinti mokinius domėtis gimnazijos istorija, puoselėti jo išorinę ir vidinę aplinką.
UŽDAVINIAI:
1. Žadinti moksleivių savimonę ir aktyvumą.
2. Lavinti mokinių meninius gebėjimus.
3. Sukurti gimnazijos vėliavą, herbą ir emblemą

Lapkričio 5 dieną gimnazijoje vyko II etapas eskizų peržiūros. Gimnazijos tarybos, Mokinių tarybos, Tėvų tarybos nariai, gimnazijos administracija, dailės ir technologijų mokytojos susipažino su mokinių darbais. Buvo atrinkti geriausi darbai.

 

Konkurso ,,Kūrkime kartu” nugalėtojai

I vietaIVONA MIKULSKA, 5klasės mokinė

II vietaKINGA GULBICKA, 8 klasės mokinė

III vietaKŠYŠTOF  SIENIUT, IIIGb klasės mokinys

SVEIKINAM!