Projekt ,, Razem raźniej”

Integrowany projekt organizowany przez polonistów strefy kowalczuckiej ( Szumskiej, Kieńskiej, Kiwiskiej Szkół Podstawowych oraz naszego gimnazjum) stał się tradycją.

17 kwietnia w auli gimnazjum zebrały się polonistki szkół ze swoimi uczniami klas 10 do obrony projektu, który w tym roku nosił nazwę ,, Razem raźniej”. Każda szkoła przygotowała program, celem którego było zachęcić młodzież innych szkół do udziału we wspólnym śpiewaniu, tańczeniu, nauce piosenek i pląsów.

Razem z młodzieżą świetnie bawiły się nauczycielki – polonistki Regina Jaświn (kierownik strefy), Lucja Podworska, Liliana  Zienkiewicz i Olga Wołkowicka.

   

   

PROJEKT TWÓRCZO-EDUKACYJNY “Twórzmy razem”

1 października 2012roku pod kierownictwem komisji oceniającej odbył się  przegląd prac wstępnych. Członkowie Rady Gimnazjum, Rady Uczniowskiej, Rady Komitetu Rodzicielskiego, administracja gimnazjum, nauczyciele plastyki i technologii zapoznali się z pracami uczniów. Trwa dalsze tworzenie prac.

 

Projekt jest realizowany w Gimnazjum Stanisława Moniuszki w Kowalczukach rejonu wileńskiego.
Kierownik projektu Andżela  Aidukienė
Cele:
Zachęcić uczniów do ciekawienia się historią gimnazjum.
Zmobilizować uczniów do aktywnego życia w gimnazjum.
Kształtować zdolności twórcze uczniów.
Stworzyć symbolikę gimnazjum: flagę, herb i logo.
Projekt jest realizowany w klasach 5-8 oraz 1G-4G w terminie od 2012-09-03 do 2012-11-21

5 listopada 2012roku pod kierownictwem komisji oceniającej odbył się  drugi etap przeglądu prac. Członkowie Rady Gimnazjum, Rady Uczniowskiej, Rady Komitetu Rodzicielskiego, administracja gimnazjum, nauczyciele plastyki i technologii zapoznali się z pracami uczniów. Byli wybrane najlepsze prace.

 

Zwycięzcy konkursu w ramach projektu ,,Twórzmy razem”

I miejsceIWONA MIKULSKA, uczennica klasy 5

II miejsceKINGA GULBICKA, uczennica klasy 8

III miejsceKRZYSZTOF  SIENIUĆ, uczeń klasy IIIGb

GRATULACJE!

Projekt twórczy


Projekt “Kwaśne opady”
Od września miesiąca rozpoczęła się realizacja projektu „Kwaśne opady” .
Kwaśne opady są zgubne dla roślin, ponieważ kwasy naruszają wymianę materii w komórkach. Ulegają uszkodzeniu korzenie roślin, liście nie spełniają swoich funkcji, roślina słabnie i w końcu ginie.
Kwaśne opady zwiększają kwasowość wód jeziornych, co powoduje wyginięcie niektórych gatunków organizmów. Najmniej odporne na kwasy są mięczaki, raki, pstrągi, żółwie błotne.
Cele projektu „Kwaśne opady”:
1.Zachęcić uczniów do rozwiązywania problemów ekologicznych.
2.Uświadomić, że kwaśne deszcze są problemem nie tylko ekologicznym, ale  ekonomicznym, kulturalnym, socjalnym i politycznym.
3.Możliwości poprawy sytuacji wynikające ze zmiany sposobu myślenia i świadomości ekologicznej każdego z nas.
Zadania projektu:
1.Wykonać długotrwałe teorytyczno-praktyczne badanie opadów w naszej okolicy.
2.Ustalić kwasność opadów i wody w naszej miejscowości.
3.Przedstawić rezultaty badań podczas ogólnoszkolnego święta „Dzień Ziemi”.
Realizatorzy projektu:
1.Kurator projektu wicedyrektor Gimnazjum Teresa Bartoszewicz.
2.Przewodnicząca projektu starsza nauczycielka biologii M. Gerasimowicz.
3.Sekretarz projektu uczennica klasy 12 Joanna Mikulska.
4.Członkowie kółka „Ekologia przyszłości”.
5.Uczniowie klasy 12.
Oczekiwane rezultaty:
1.Badanie i ustalenie skutków zanieczyszczenia powietrza.
2.Zostaniemy rozsądnymi konsumentami i użytkownikami Ziemi.
3.Przedstawimy rezultaty badań.
Przewodnicząca projektu starsza nauczycielka biologii Maria Gerasimowicz zaprasza
chętnych  uczniów innych szkół do wzięcia udziału w projekcie „Kwaśne opady”. Projekt trwa od września 2012 do marca 2013 roku.
Kontakty:
862081598 (Maria Gerasimowicz)
Moniuskomok@o2.pl

Projekt  “Kwaśne opady”

      

      

Podsumowanie wyników  projektu “Kwaśne opady” odbywało się 20 marca w Dniu Ziemi.

Uczniowie klasy IV G zbadali wodę w  Kowalczuckich stawach. Z badań wynikło, że woda jest neutralna, pH 7,3.

Członkowie kółka „Ekologia przyszłości” zbadali w naszym gimnazjum wodę pitną na skład chemiczny.

Wyniki badań:

1.Wolny chlor (ppH mg/L) – 0,2

2.Żelazo (PPM mg/L – 0,05)

3.Miedź (PPH mg/L -0,1)

4.Netraty (PPM mg/L – 0)

5.pH – 6.0

Wynikło, iż nadaje się do użycia.

Badania zanieczyszczenia wody w strumyku miejscowości Windziunai pokazały, że woda ma odpady organiczne, ale nie jest kwaśna.

Badania wody w rzece Wilenka we wsi Kiena pokazały, że woda jest czysta, ponieważ oczyszcza się sposobem mechanicznym i biologicznym.

Badania opadów w miasteczku Szumsk wyjawniły pH7 , co znaczy, że woda jest neutralna.

Badania zbiorników wodnych wsi Kiwiszki pokazały nadmiar substancji organicznych, mechaniczne zanieczyszczenie i pH7,5.

Cele projektu zostały osiągnięte.