PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

Vieta: Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija

Laikas: rugsėjo – gegužės mėn.

Dalyviai: 5- 8 kl., I G – IV G kl. mokiniai.

Projekto vadovas: socialinė pedagogė Alina Liachovič

Projekto koordinatorius: biologijos vyr. mokytoja Marija Gerasimovič

„SVEIKATIADA“ – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, viktorinomis, mankštomis, šokiais bei kita netradicine aktyvia veikla per pamokas, pertraukas ar po pamokų – ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Juk sveikai gyventi gali būti smagu!

PROJEKTO TIKSLAS – formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse, kuriant sistemingą mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių visumą bei organizuojant šių priemonių įgyvendinimą.

PROJEKTO VIZIJA  – užauginta nauja karta, neturinti sveikatos problemų, susijusių su netinkama mityba, antsvoriu, menku fiziniu aktyvumu bei gebanti atlikti informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo srityse.

Renginiai:

 

Eil. nr.

Renginys

Atsakingas asmuo

Data

1

Sveikos mitybos diena.

 Konkursas „Sveikiausias patiekalas“

A. Liachovič

M.Gerasimovič

T.Narvoiš

Spalio mėn.

2.

Sporto diena.

Flash Mob per sporto dieną.

A.Černiavska

S. Liachovič

A. Liachovič

Vasario mėn.

3.

Vandens diena

M.Gerasimovič

Kovo mėn.

4.

Ekskursija į duonos kepyklą

A. Liachovič

Gegužės mėn.


Gimnazija dalyvauja projekte „Pienas vaikams“. Atsakinga yra pradinių klasių vyresnioji mokytoja Regina Trachimovič. Šioje programoje dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių (1-3) klasių mokiniai. Mokiniai pieno produktus gauna šešis kartus per mėnesį. 


EDUKACINIS ILGALAIKIS PROJEKTAS „RŪŠIUOJU ATLIEKAS – SAUGAU GAMTĄ“ TĘSIASI

         Praeitais mokslo metais pradėtas aplinkosauginio edukacinis ilgalaikis projektas „RŪŠIUOJU ATLIEKAS – SAUGAU GAMTĄ“ tęsiasi ir šiais mokslo metais. Projekto organizatoriais yra VSĮ „Problemų sprendimo centras“.

          Priešmokyklinės grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai bei pradinio ugdymo mokytojai įsitraukė į šį projektą. Grupės vadovė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Teresa Ovsianik. Projektu siekiama užauginti vaikus neabėjingais žmonėmis gamtai.