PROJEKT„SVEIKATIADA”

Miejsce:Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach

Laikas: wrzesień – maj

Uczęstniczą: 5- 8 kl., I G – IV G kl.

Osoba odpowiedzialna: socjalny pedagog Alina Lachowicz

Koordynator projektu: starszy nauczyciel biologii Maria Gierasimowicz

Imprezy:

 

Nr.

Impreza

Osoba odpowiedzialna

Data

1

Dzień zdrowego odżywiania się.

 Konkurs „Najzdrowszy deser“

A. Lachowicz

M.Gierasimowicz

T.Narvoisz

Listopad

2.

Dzień sportu.

Flash Mob

A.Czerniawska

S. Lachowicz

A. Lachowicz

Luty

3.

Dzień wody

M.Gierasimowicz

Marzec

4.

Ekskursja do piekarni chlebu

A. Lachowicz

Maj


Projekt „SERGEGUJĄC ODPADY – CHRONISZ PRZYRODĘ” nadal trwa

          Projekt ma charakter edukacyjny. Autorzy projektu (VSĮ „Problemų sprendimo centras“) oczekują zmian w świadomości ekologicznej uczniów, zmiany negatywnych przyzwyczajeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego człowieka.

          Celem projektu jest stworzenie dzieciom możliwości zdobycia wiedzy i praktycznego jej zastosowania w życiu codziennym.

          Od przeszłego roku dzieci grupy przygotowawczej, uczniowie klas początkowych wraz z wychowawczyniami dołączyli się do realizacji tego projektu. Kierowniczką grupy została nauczycielka metodyk nauczania początkowego Teresa Owsianik.