Respublikinis bendrojo lavinimo tautinių mažumų  mokyklų  9-10 kl.  lietuvių kalbos  projektas  ,,Misija – žmogiškumas“ 

Projekto vadovės  lietuvių kalbos mokytojos  Alicija Gulbicka ir Vera Berniukevič

Projekto įgyvendinimo terminas 2015 m. gruodžio 5 d. – 2016 m. kovo 15 d.

Projekto dalyviai  9 – 10 klasių mokinių komanda

Projekto rengėjas  Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla

Projekto uždaviniai  Ugdyti aktyvią, tyrinėjančią, kūrybingą, bendrųjų krikščioniškų vertybių pamatus įgijusią asmenybę,  pasidalinti idėjomis, kaip kūrybiškai, šiuolaikiškai ir originaliai ugdyti jaunuosius skaitytojus.

Projekto veikla:

I etapas. Juozo.Apučio, Bitės Vilimaitės, Icchoko Mero tekstų (3-4 kiekvieno autoriaus novelių, trumpų romano ištraukų) skaitymas, analizė, problemų aktualizavimas, vertybių paieškos.

II etapas. Komanda parengia nuotraukų (aptartomis J.Apučio, B.Vilimaitės ir I.Mero kūrybos temomis: atsakomybė, drąsa, draugystė, pagarba, orumas, jautrumas, atjauta, žmogiškumas ir kt.) parodą, pristato ją savo mokyklos bendruomenei ir organizatoriams.

III etapas. Paruošiamas  kūrybinis darbas ir pristatomas   baigiamajame renginyje Vilniaus  Vladislavo Sirokomlės vidurinėje mokykloje,  mokinių  komanda dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, įsivertina.

20160315_111516 20160315_110953 005 002 7 01


Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių.

Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame,

užgniaužę savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį,

pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai,

ne vienos saulės vaikai būtumėm.

(Justinas Marcinkevičius)

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvauja Respublikiniame bendrojo lavinimo tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių lietuvių kalbos projekte „MISIJA – ŽMOGIŠKUMAS“, kurio tikslas, gilinant skaitymo ir teksto analizės žinias ir įgūdžius, atskleisti žmogiškumo esmę. Jau pasibaigė du projekto etapai. Mokiniai skaitė J. Apučio, B. Vilimaitės ir I. Mero kūrinius, kalbėjo atsakomybės, drąsos, draugystės, pagalbos, orumo, jautrumo, atjautos, žmogiškumo temomis. Sausio pabaigoje  projekto dalyviai parengė nuotraukų parodą tema „Sėkime gerumą kitiems“, siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į žmogiškųjų vertybių svarbą gyvenime, nes kunigas ir lyderystės mokytojas Rytis Gurkšnys yra sakęs: „Meilės vaisiai visada paliečia ir mūsų gyvenimus“.

IMG_6573 IMG_6574 IMG_6576


PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

Vieta: Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija

Laikas: rugsėjo – gegužės mėn.

Dalyviai: 5- 8 kl., I G – IV G kl. mokiniai.

Projekto vadovas: socialinė pedagogė Vengrovska

Projekto koordinatorius: biologijos vyr. mokytoja Marija Gerasimovič

„SVEIKATIADA“ – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, viktorinomis, mankštomis, šokiais bei kita netradicine aktyvia veikla per pamokas, pertraukas ar po pamokų – ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Juk sveikai gyventi gali būti smagu!

PROJEKTO TIKSLAS – formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse, kuriant sistemingą mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių visumą bei organizuojant šių priemonių įgyvendinimą.

PROJEKTO VIZIJA  – užauginta nauja karta, neturinti sveikatos problemų, susijusių su netinkama mityba, antsvoriu, menku fiziniu aktyvumu bei gebanti atlikti informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo srityse.

 

Renginiai:

Eil. nr. Renginys Atsakingas asmuo Data
1 Sveikos mitybos diena.

Konkursas „Maistas ir menas“

 

A. Vengrovska

M.Gerasimovič

T.Narvoiš

Lapkričio mėn.
2. Sporto diena A.Černiavska

S. Liachovič

A. Vengovska

 

Vasario mėn.
3. Vandens diena M.Gerasimovič

 

Kovo mėn.

GIMNAZIJOS PROJEKTAS

 „Europos kalbų įvairovė“

Tikslas:

 1. Suteikti galimybę mokiniams dalyvauti projekte, įtraukiant mokinius į aktyvią ir įdomią veiklos atmosferą.
 2. Ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Uždaviniai:

 • Ugdyti mokinių kūrybiškumą.
 • Mokyti mokinius rengti pranešimus bei pristatyti juos klausytojams.
 • Skatinti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, pasitikėjimą savo jėgomis.
 • Lavinti komandinio darbo įgūdžius.
 • Kelti lietuvių, lenkų  ir užsienio (anglų, rusų ir vokiečių) kalbų mokymosi motyvaciją.

Trukmė:

2015-2016 m.m. rugsėjo – gegužės mėn.

 Dalyviai:

1-4 kl., 6-8 kl., I-IVG kl. mokiniai, kalbų mokytojai

Veiklos etapai:

 1. Europos kalbų diena
 2. Lenkų kalbos savaitė
 3. Anglų kalbos savaitė
 4. Lietuvių kalbos savaitė
 5. Rusų kalbos savaitė
 6. Vokiečių kalbos savaitė

20151201_083326 20151201_083314 20151201_083302


 

Gruodžio 16-23 dienomis gimnazijos bendruomenė aktyviai  dalyvavo 

Etninės kultūros savaitėje  ,,KŪČIŲ IR KALĖDŲ BELAUKIANT”

Etninės kultūros savaitės planas

Mūsų gimnazijos mokiniai turėjo galimybę geriau pažinti Kūčių ir Kalėdų tradicijas ir papročius, ruošti kalėdines dekoracijas,  gaminti  Kūčių  stalo patiekalus,  atsakyti į viktorinų  klausimus,  giedoti kalėdines giesmes, ruošti inscenizacijas. Neprailgo šešios dienos, nes buvo kupinos veiklos ir kūrybos džiaugsmo. Nuoširdžiausiai dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems įvairiuose renginiuose, tėvams, svečiams  ir  vadovavusiems mokytojams: Liliai Spiridovič, Stanislavui Zajankovskiui, Teresai Narvoiš, Alicijai Gulbickai, pradinio ugdymo pedagogams – Teresai Ovsianik, Ilenai Podvorskienei, Reginai Trachimovič, Irenai Fediuk, Anželikai Spiridovič. Juk visi žinome, kaip svarbu ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją.

Konkursų ir viktorinų laimėtojai buvo apdovanoti diplomais ir dovanėlėmis.

IMG_5857 IMG_5868 IMG_5885 IMG_5901 IMG_5910 IMG_6070


Rugsėjo 7-11 dienomis mūsų gimnazijos III G – IV G klasės mokiniai dalyvaus tarptautiniame projekte „Lenkas ir lietuvis – jaunieji piliečiai“. Projekto organizatoriai Ekonominių mokyklų grupė Kelcuose (Lenkija). Projekto rėmėjai Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas.

Untitled11

DSC_1422