Mūsų gimnazijoje birželio 2–6 dienomis vyko dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulės zuikučiai“socialiai remtiniems vaikams.  1–5 klasių mokiniai kartu su priešmokyklinio ugdymo grupe turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose, kuriuos  organizavo socialinė pedagogė, psichologė, bibliotekininkės, neformaliojo ugdymo pedagogė bei pradinių klasių mokytojos. Vaikai dalyvavo edukacinėse ekskursijose: apsilankė Trakų muziejuje, kuriame dalyvavo edukaciniame užsiėmime. Mokiniai turėjo galimybę pasigrožėti Vilniaus senamiesčiu, Bernardinų sodu. Vaikai dalyvavo įvairiuose meniniuose bei sportiniuose užsiėmimuose.  Stovyklos metu visus lydėjo gera nuotaika ir šypsenos.

DSC_0097DSC_0191oboz 2014WP_20140604_002


2014-06-04 gimnazijoje buvo organizuotas pilietinės akcijos ,,Kad ne auksinės vasaros…“ renginys, skirtas  birželio 14-tosios – Gedulo ir vilties dienai.  Šiemet minėjome jau 73-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.

Pilietinės iniciatyvos simbolis „vosilką“ – rugiagėlės žiedas, kuris apdainuojamas populiarioje

tremtinių dainoje „Kad ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos…“ Per technologijos pamokas pagamintus simbolius – rugiagėlių („vosilkų“) žiedus –  renginio metu mokiniai  nunešė  į Kenos geležinkelio stotį, pro kurią buvo vežami tremtiniai iš Lietuvos. Akcijoje dalyvavo 6, 7, 8, IG, IIG klasių mokiniai ir vyresnysis istorijos mokytojas Romualdas  Seniut.

DSCF7478 DSCF7483


Šių metų gegužės 29 dieną mūsų gimnazijoje vyko abiturientų paskutiniojo skambučio šventė.

Renginio metu girdėjome daug gražių palinkėjimų, rimtą, bet kartu ir šiltą žodį tarė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Valentina Kvaraciejienė ir  gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin.

Šventės metu skambėjo mokinių  ir abiturientų atliekamos dainos. IIIG  klasės mokiniai įteikė abiturientams molinius skambučius.

IMG_9593IMG_9639IMG_9682IMG_9764


NETRADICINĖ ANGLŲ KALBOS PAMOKA „FUN ENGLISH“

IMG_9008IMG_9022


Netradicinė garsių aktorių literatūros pamoka Vilniaus r. Kalvelių Moniuškos gimnazijoje

2014 m. gegužės 13 d.  gimnazijoje vyko įdomi ir naudinga pamoka. Šį kartą svečiavosi garsūs Lietuvos teatro aktoriai: Vaiva Mainelytė, Algimantas Butvilas ir Ramutis Rimeikis. Pamokoje dalyvavo 8-12 klasių mokiniai. Pamokos tema buvo šeimos, tėvų ir vaikų santykiai, jų raida prozininko Jono Biliūno kūriniuose. Išgirdome rašytojo novelių „Joniukas“, „Ubagas“ ir „Kūdikystės sapnai“ kūrybines interpretacijas. Aktorių subtiliai atgaivintos ir Jono Biliūno laiškų žmonai Julijai eilutės. Svečiai nepaprastai jautriai perteikė rašytojo gyvenimo dramą: pasipriešinimą ligai kūryba ir humaniškumu. Jie kvietė mokinius pamąstyti apie vertybes, kartų tarpusavio santykius. Ši pamoka buvo įdomi ir labai naudinga. Su lietuvių literatūros klasiko kūryba susipažinome ne iš knygų, o aktoriams pasitelkus teatrines, scenos meno priemones. Tai padėjo geriau suvokti rašytojo gyvenimo, asmenybės ir talento ypatumus bei juose atsiskleidžiančias dvasines ir kultūros vertybes, pasvarstyti apie jų aktualumą mūsų dienomis. Laikas, praleistas klausantis J. Biliūno kūrybos interpretacijų, stebint V. Mainelytės,  A. Butvilo ir R. Rimeikio vaidybą, tikrai neprailgo. Žavėjo aktorių profesionalumas, nuoširdus bendravimas su publika, todėl pamokai pasibaigus visi jos dalyviai – mokiniai sustoję plojo svečiams.Renginio pabaigoje Teatro sąjungos pirmininkas aktorius Ramutis Rimeikis perdavė LMKA prezidento Kornelijaus Platelio sertifikatą mokyklai. Mes, Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos  gimnazijos bendruomenė, dėkojame Lietuvos meno kūrėjų asociacijai (LMKA) ir žymiems Lietuvos meno kūrėjams už teorines pamokas ir praktinius užsiėmimus. Būtų labai džiugu, jei tokie projektai ir ateityje pasiektų mokyklą.

IMG_9122IMG_9123IMG_9132


ŠVENTASIS JONAS PAULIUS II VISADA YRA TARP MŪSŲ

IMG_8364IMG_8359IMG_8591IMG_8619


IŠVYKA Į SUVALKUS

Balandžio 11 d. mokinių grupė iš Vilniaus apylinkių leidosi į vienos dienos kelionę į Suvalkus. Išvykos tikslas buvo supažindinti mokinius su Valstybinės aukštesniosios profesinės mokyklos studijų programa. Išvykoje dalyvavo 16  Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos mokinių kartu su Janina Milevič ir soc. pedagoge Alina Liachovič. Visi liko patenkinti naujomis pažintimis ir teigiama patirtimi.

DSC_0012DSC_0003


JAUNOJO TYRĖJO DIENA

2014 m. balandžio 4 d., penktadienį, buvo organizuota „Jaunojo tyrėjo diena“. Mūsų gimnazijoje svečiavosi virš 100 mokinių su mokytojais iš Šumsko pagrindinės, Pakenės Č. Milošo pagrindinės, Kalvelių Aušros gimnazijos bei Lavoriškių vidurinės mokyklų. Mokiniai turėjo galimybę klausytis įdomių paskaitų apie mokslo naujoves, apsilankyti mobiliame planetariume, išbandyti judesių registravimo sistemą, žiūrėti mokomuosius filmus 3D formatu, sužinoti apie greitaveikės kameros galimybes, susipažinti su lazerine įranga. Svarbiausia, kad mokiniai turėjo galimybę bendrauti su mokslininkais, kuriuos pakvietė vyresnioji chemijos mokytoja Kristina Slavinska, fizikos mokytojas Alfred Kulakovski ir gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin bei direktoriaus pavaduotoja Ana Barkovskaja. Mokslininkai atvyko iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro. Mokiniams mokslininkai skaitė 4 paskaitas. Pirma buvo astronomijos paskaita planetariume „Mes ir Visata“, antra  – „Biomechanika ir judesių registravimo sistema“, trečia – „Greitaveikė filmavimo kamera“, o per ketvirtą rodė filmą 3D formatu „ I Human (Aš Žmogus)“. Po paskaitų kupini įspūdžių mokiniai išvažiavo namo. Visi buvo patenkinti  turiningai praleista „Tyrėjo diena“.

IMG_7789IMG_7797IMG_7806IMG_7810

ŽAIBO TURNYRAS

 Šių metų balandžio 3 dieną mūsų gimnazijos komanda, kurią sudarė Donat Jurevič (8 klasė), Katažyna  Koroliova (7klasė), Beata Podvorska (8 klasė) bei Barbara Šipkovska (7 klasė),  dalyvavo Vilniaus rajono Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje vykusioje lietuvių kalbos viktorinoje „Žaibo turnyras“ ir laimėjo pirmąją vietą.

Sveikiname!

balandzio 3 d.

2014 m. balandžio 3 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos aktų salėjo vyko mokymai pagal projektą Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazijos bibliotekininkės organizavo susitikimą su fotomeninku Algimantu Aleksandravičiumi. Besidomintys fotografija negalėjo patikėti sulaukę gimnazijoje geriausiu Europoje portretistu pripažinto fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus, surengusio daugiau nei 80 personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, išleidusio per dešimtį fotografijos albumų, 2011 m. apdovanoto Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. Fotomeninkas vedė pamoką tema „Fotografija: portretas“ ir atvirai, šiltai, nuoširdžiai bendravo su mokiniais, suteikė žinių apie portretavimo galimybes, praplėtė požiūrį į kultūrą, siedamas fotografiją su teatru, literatūra, kitomis meno rūšimis, istorija ir psichologija.  Fotomenininkas dalijosi, su kokiais iššūkiais teko susidurti fotografuojant kalinčius ar psichikos ligomis sergančius žmones arba vaikus su negalia, tačiau šios patirtys patikrina vertybes ir net paskatina kurti, nes fotomenininkui labai svarbus atviras, tiesus santykis su savimi ir kitu. „Būtina pagarba tam, ką fotografuoji“, – teigė portretų meistras, jo nuomone, išmokti galima technikos, o kūryba slypi žmogaus viduje, todėl reikia daugiau bendrauti su savimi, klausyti savo širdies. Mokiniams fotografas patarė varžytis tik su savimi, šiandien sukuriant įdomiau ir geriau nei vakar, kadangi mene negali būti pavydo – jis tik slopintų kūrybą.

Bibliotekininkės Lilia Spiridovič, Anželika Spiridovič

Renginio akimirkos:

IMG_1932 IMG_1933


AKCIJA „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“

Kovo 24 – 28 d. mūsų gimnazijoje vyko akcija „Savaitė be patyčių“, kurios metu buvo skatinama tolerancija, draugiškumas bei pagarba vienas kitam. Gimnazijos bendruomenė visą savaitę dalyvavo įvairiuose renginiuose, skirtuose atkreipti mokinių dėmesį į patyčių problemą.

5, 7, 8, II G kl. mokiniai kartu su dailės mokytoja Anželika Aidukienė ir socialine pedagoge Alina Liachovič  kūrė gimnazijoje „Draugystės knygą“, kurioje vaikai dalinosi mintimis apie draugystę, piešė iliustracijas. Pradinių klasių mokiniai kartu su psichologe Evelina Bražickaja klasės valandelės metu kalbėjosi apie draugiškų santykių kūrimą gimnazijoje, mokiniai kūrė savo klasės draugystės knygos puslapius. Diskusijos metu kalbėtasi apie eletroninių patyčių problemą. Mokiniams buvo išdalinti VšĮ „Vaikų linijos“ paruošti lankstinukai.  Kovo 26 d. I – IV G kl. mokiniai dalyvavo konferencijoje  „Patyčios mokykloje: priežastys, pasekmės, prevencija“, kuri vyko Vilniaus r. Rudaminos Ryto gimnazijoje. IG klasės mokiniai integruotoje technologijų ir menų pamokoje kartu su technologijų vyr. mokytoja Teresa Narvoiš kepė „Skanių emocijų“ sausainiukus, kuriuos kovo 28 d. visai gimnazijos bendruomenei dalino 5 klasės mokinės. Savaitė be patyčių užbaigėme bendromis nuotraukomis.  Prieš akciją „Savaitė be patyčių” gimnazijoje buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas buvo išsiaiškinti smurto paplitimą mokinių tarpe.

Tikimės, kad šios savaitės veikla mūsų mokyklos mokiniams ne tik suteikė džiaugsmo, bet ir paskatino stabtelti ir susimąstyti apie patyčių problemą mūsų visuomenėje.


,,SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“

Mūsų gimnazijos mokiniai kartu su biologijos mokytoja Marija Gerasimovič ir sveikatos priežiūros specialistė Teresa Janovič 2014-03-25 Rokiškyje, Senamiesčio progimnazijoje dalyvavo tarptautiniame vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II ture. Po iškilmingos konkurso dalies, kurios metu buvo pristatyta komisija ir nuskambėjo dvi nuostabios dainos, išvykome į Rokiškio dvare įrengtą muziejų. Apžiūrėjome visas muziejaus ekspozicijas. Gidė papasakojo apie buvusius šio dvaro šeimininkus ir jų gyvenimą, sužinojome visą dvaro istoriją. Taip pat dvare mus maloniai pavaišino įvairių rūšių „Rokiškio“ sūriu, parodė trumpą siužetą apie tai, kaip yra gaminamas sūris. Po šios edukacinės programos grįžome į progimnaziją , kur prasidėjo konkursas. Iš pradžių vyko kiekvienos komandos pristatymas. Po to buvo išdalintos įvairios užduotys, kurias per tam tikrą laiko tarpą turėjome atlikti. Visos užduotys buvo apie  sveiko gyvenimo būdą. Taip pat buvo ir kapitonų užduotys. Konkursas pasibaigė estafete.

IMG_3846IMG_3858

Sėdi (iš kairės į dešinę) Miroslava Spiridovič, Elžbieta Salmanovič, Norbert Lapševičius, Albert Naimovič ir Marek Spiridovič

Mokinius paruošė biologijos mokytoja Marija Gerasimovič (iš dešinės) ir  sveikatos priežiūros specialistė Teresa Janovič (iš kairės)


2014 m. kovo 19 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje vyko mokymai pagal projektą Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazijos bibliotekininkės organizavo susitikimą su tautodailininke Audrone Lampickiene, kuri pravedė praktinio užsiėmimo pamokas – kiaušinių marginimą vašku.  Kaip sakė pati menininkė: „Roges reikia ruošti vasarą, tai ir Velykų margučius išmokti marginti reikia anksčiau“. Vašku kiaušinius lietuviai margino jau nuo seno. Tautodailininkė trumpai supažindino su atlikimo technika, simbolių reikšme. Praktinio darbo metu kantriai rodė, patarinėjo, kaip reikia dirbti. Šio marginimo meno Audronė Lampickienė moko ne tik lietuvius, patirtimi dalinosi net Japonijoje. Greitai prabėgo dvi praktinio užsiėmimo pamokos.  Pamokose dalyvavusiems mokiniams kiaušinių marginimas vašku buvo tikras iššūkis, nes taip margino pirmą kartą savo gyvenime. Nuoširdus ačiū tautodailės tradicijų saugotojai Audronei Lampickienei už džiaugsmą, užplūdusį marginant margučius.

Bibliotekininkės Anželika Spiridovič, Lilia Spiridovič

Pamokos akimirkos:

20140319_12010620140319_120022


2014 m. kovo 14 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos aktų salėjo vyko mokymai pagal projektą Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazijos bibliotekininkės organizavo susitikimą su kompozitoriumi Šarūnu Naku, kuris vedė pamoką tema „Apie muzikos istoriją – neįprastu būdu”. Pamoką sudarė trumpas seansas, kuriame buvo rodomi 4 Šarūno Nako sukurti trumpametražiniai vaidybiniai filmai iš ciklo „100 istorijų: Nacionalinių muzikos legendų muziejus”. Iškart po filmų seanso buvo surengta laisvo pobūdžio diskusija aktualiais muzikos, kultūros ir istorijos klausimais. Diskusijos metu kompozitorius pakomentavo filmus ir padėjo suprasti jų turinį. Pamokoje dalyvavo 35 mokiniai. Informacija mokiniams buvo labai naudinga ir įdomi.

Bibliotekininkės Anželika Spiridovič, Lilia Spiridovič

Renginio akimirkos:

IMG_7295 IMG_7304


Vasario 28 dieną  mūsų gimnazijoje vyko  šimtadienis.  Erdvioje gimnazijos sporto salėje abiturientai, visus nustebino šokiu Polonezu. Iškilmingą šventę pagyvino IVG kl. gimnazistų pasirodymai, dainos, šokiai. Visi džiaugėsi linksmu renginiu bei ilgai  dalinosi patirtais įspūdžiais. Šventės dalyvių šypsenos liudijo puikią nuotaiką.

IMG_6330IMG_6295IMG_6150


Dar ikikrikšioniškais laikais slavai šventė Maslenicą. Įvedus krikšionybę, šią šventę pradėta švęsti septynias dienas, kurių kiekviena turi savo pavadinimą ir apeigas. Remdamasi šiomis tradicijomis, vasario 27 d. mūsų gimnazijos mokiniai susirinko atsisveikinti su žiema ir sutikti pavasarį. Juokas, riksmai, ovacijos, šokiai ir dainos skambėjo renginio metu.

Aštuntokai parengė įvairiausių užduočių 5-7 klasių mokiniams. Vyresnieji dalyvavo virvės tempimo varžytuvėse, rungėsi, kas greičiau suvalgys blyną, dainavo „častuškas“. Visus išjudino konkursas „pereplias“, dalyviai trypė, šoko, šokinėjo, užsidėję kaukes gąsdino žiemą. Aktų salėje mokiniai kartu su tėveliais išklojo stalus saldžiomis vaišėmis: blynais, uogiene, saldainiais, sausainiais, riestainiais, bandelėmis… Šventės dalyviai tiki, kad geltonas, apvalus ir šiltas blynas jiems atneš dalelę saulės šilumos ir jėgų.

IMG_5898IMG_5861


2014 m. vasario 25 d. Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos aktų salėje vyko mokymai pagal projektą Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazijos bibliotekininkės organizavo susitikimą su rašytoja, aktore, režisiere Birute Mar (Marcinkevičiūte), kuri vedė pamoką tema „Kūrybos prigimtis. Jos įvairialypiškumas, autentiškumas. Kūryba kaip galimybė pažinti save“. Susitikimo metu menininkė pasakojo apie savąjį kūrybos kelią, kuriame jai teko pažinti ir išbandyti įvairias kūrybos formas. Antroji pamokos dalis buvo skirta kūrybos kaip kelionės temai. Pamokos pabaigoje Birutė Mar pristatė keletą savos skirtingų žanrų kultūros fragmentų: perskaitė keletą eilėraščių, ištrauką iš pjesės „Grimo opera”, ištraukas iš knygelių vaikams „Marija ir Pūkelis”, „Princesių sala”. Susitikime dalyvavo 30 vyresnių klasių mokinių. Viešnia sugebėjo sudominti visus mokinius ir pažvelgti į kasdienybę kiek kitomis akimis. Ji teigė, kad pasitelkus vaizduotę, kūrybiškumą, kasdieninėje mus supančioje aplinkoje, galime pamatyti meninių kūrinių, kurie spinduliuodami originalumu bei paprastumu puošia mūsų kasdienybę. Visų pamokos dalyvių vardu susitikimo viešniai buvo įteikta rankų darbo gėlė už labai įdomų, nuoširdų ir šiltą susitikimą.

Bibliotekininkės Anželika Spiridovič, Lilia Spiridovič

Renginio akimirkos:

IMG_5833 IMG_5834


„GREIČIAU, AUKŠČIAU, TVIRČIAU!“

Sportas užkrečia visus,

klykia, švilpia, nesustoja

Sportas tinka kiekvienam

tiek mažam, tiek dideliam.

Tad sportuokime kartu,

nes juk žaist labai

SMAGU!

Vasario 21 dieną mūsų gimnazijoje vyko ,,Sporto ir sveikatingumo diena“, kurioje aktyviai dalyvavo 5-8, IG – IVG klasių mokiniai. Jie rungėsi   kvadrato, tinklinio, šaškių, šachmatų  ir svarsčių kilnojimo rungtynėse. Vaikinai turėjo progą savo jėgą išreikšti prisitraukimuose, o 8 –  IVG klasių mokinės stūmė 12 kg svarsčius. Per sporto dieną netrūko ir  staigmenų: visi mokiniai kartu atliko šokį ,,flešmob“.  Paminėti verta, jog 5-8 klasių mokiniai piešė plakatus sporto tema. Sportininkai buvo patenkinti savo rezultatais, o varžybų nugalėtojai apdovanoti diplomais. Džiugu, kad tokia diena mūsų gimnazijoje tapo tradicinė.

IMG_5822 IMG_5690 IMG_5757


Vasario 14 d. gimnazijoje vyko  5-8, II-IVG klasių mokinių integruoto lietuvių kalbos  ir informacinių technologijų projekto   „NEAKIVAIZDINĖ KELIONĖ PO LIETUVĄ“ pristatymas.  Projekte dalyvavo  6- 8, II-IVG  klasių gimnazijos mokiniai.  Projekto  tikslas – suteikti galimybę mokiniams geriau pažinti Lietuvą,  skatinti mokinių domėjimąsi gimtuoju kraštu, kūrybinių gebėjimų plėtojimą, bendradarbiavimą.  Mokiniai  paruošė 5-7   minučių  Power Point programa 10-15 skaidrių  pristatymus apie pasirinktus Lietuvos miestus, papasakojo apie  miesto  pavadinimo kilmę, geografinę padėtį, gyventojų skaičių,   įdomiausius istorinius faktus, parodė lankytinus objektus,  sužinojo  apie  įžymius žmones,  gimusius, dirbusius ir  kūrusius  tame krašte, padeklamavo eilėraščių.   Projektą organizavo  gimnazijos  lietuvių kalbos  mokytojos: Veronika Karkienė, Alicija Gulbicka ir Justina Guigytė-Kutkinienė.   Projekto valyvių  paruoštų  darbų  pristatymas  buvo  skirtas  Vasario 16-ajai  paminėti.

IMG_4862 IMG_4870


Vasario 13 d., mūsų gimnazijoje vyko anglų kalbos konkursas 3-4 klasių mokiniams „Valentine‘s Day Language Contest“. Konkurse aktyviai dalyvavo mokinių komandos iš Nemėžio zonai priklausančių mokyklų. Kiekviena komanda turėjo paruošti „namų darbus“: dainelę, eilėraštį, inscenizavimą. Turėjome galimybę grožėtis išradingų visų komandų pasirodymais. Be to, kiekviena komanda sėkmingai atsakė į klausymus ir sudarė Valentino dienai skirtą sveikinimą. Spręsti užduotis vaikams padėjo lėlės Mary ir Jim. Kiekviena komanda gavo diplomus ir saldžias dovanas. Šventės pabaigoj visi vaikai turėjo galimybę pabendrauti prie puodelio arbatos.

IMG_4579 IMG_4830


2014 m. vasario 5 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos aktų salėjo vyko mokymai pagal projektą Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazijos bibliotekininkės organizavo susitiką su dailininke Nijole Šaltenyte, kuri vedė pamoką tema „Grafikos menas ir jo raida Lietuvoje”. Dailininkė papasakojo kas yra grafika, koks išskirtinis bruožas skiria ją nuo kitų meno rūšių, aiškino pagrindines grafikos technikas, supažindino su grafikos istorija, ryškiausiais kūrėjais ir kt.. Pamokoje dalyvavo 47 vyresnių klasių mokiniai. Informacija mokiniams buvo labai naudinga ir įdomi.

Bibliotekininkės Anželika Spiridovič, Lilia Spiridovič

Renginio akimirkos:

IMG_4099IMG_4100IMG_4103IMG_4110


MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

2014 m. sausio 28 d. mūsų gimnazijoje vyko meninio skaitymo konkursas (organizatorė – lietuvių kalbos mokytoja Justina Guigytė-Kutkinienė). Konkurse dalyvavo 5- IV G klasių moksleiviai, kurie buvo suskirstyti į dvi grupes: 5- 8 klasių bei IG- IVG klasių. Iš jų buvo išrinkta po vieną skaitovą, kurie vyko į rajoninį etapą Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vasario 4 dieną. Jaunesniajai skaitovų grupei atstovavo 8 klasės mokinė Katažyna Narvoiš (ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Alicija Gulbicka), o vyresniajai- IG klasės mokinė Kinga Gulbicka (ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Veronika Karkienė).


UŽSIENIO (RUSŲ) KALBOS OLIMPIADA

Sausio 23 dieną gimnazijoje tradiciškai įvyko Užsienio (rusų) kalbos olimpiada, kurioje savo žinias patikrino IIIGa ir IIIGb klasių mokiniai. Daugiausiai taškų  surinko IIIGa klasės mokinė Evelina Baslyk, kurią paruošė rusų kalbos mokytoja metodininkė Ana Černiavska. Gimnazijos kalbų mokytojų metodiniame posėdyje nutarta į užsienio (rusų) kalbos olimpiadą deleguoti IIIGa klasės mokinę Eveliną Baslyk.


INTEGRUOTA UŽSIENIO (RUSŲ) KALBOS, MUZIKOS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKA

Sausio 16 d. gimnazijoje vyko atvira integruota užsienio (rusų) kalbos, muzikos ir technologijų pamoka ,,Kur išeina vaikystė?“ Kalvelių – Medininkų krašto metodinio centro ir Vilniaus rajono metodinio būrelio rusų kalbos mokytojams, kurią organizavo rusų kalbos mokytoja metodininkė Ana Černiavska, technologijų vyresnioji mokytoja Teresa Narvoiš ir muzikos vyresnysis mokytojas Stanislav Zajankovski.

Vilniaus rajono metodinio būrelio posėdyje Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijola Ragucka informavo rusų kalbos mokytojus apie artėjančią rajoninę rusų kalbos olimpiadą. Mokytojai aptarė olimpiados užduotis. Metodinio būrelio pirmininkė Stanislava Kačanovska pasakė, kad šiais metais rajoninė olimpiada vyks vasario 25 d. Kalvelių ,,Aušros“ gimnazijoje.

231l

LENKŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADA

Sausio 14 dieną mūsų gimnazijoje vyko lenkų kalbos ir literatūros olimpiada, kurioje dalyvavo IIIG-IVG klasių 16 mokinių.

Rajoninėje lenkų kalbos ir literatūros olimpiadoje mūsų gimnazijai atstovaus  IIIGb klasės mokinė Julija Orlovska ir IV Gb klasės mokinė Evelina Seniut, kurias paruošė lenkų kalbos vyresnioji mokytoja Liucija Podvorska.

IMG_3153IMG_3155IMG_3156IMG_3157


Mūsų gimnazijoje sausio 13-ąją vyko jau tapusi tradicija pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. 7.45-7.55 val. mokiniai su mokytojais susirinko į klases. Ties kiekvienu kabineto, koridoriaus langu padedama po žvakę, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, atmintį ir susikaupimą. Kabinete, koridoriuje pastatoma tiek žvakių, kiek yra langų. 8.00-8.10 val. mokiniai kartu su mokytojais uždegė žvakes. Kabinetuose ir koridoriuose dešimčiai minučių užgesinta šviesa.


Sausio 7 dieną į Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnaziją atvyko konsultantai iš Balstogės Universiteto Filialo Vilniuje

12

NAUJAMETINIS VAKARAS

2, 3, 3 4, 4 5, choinka 2013. choinka 2013

TARPTAUTINĖ NERŪKYMO DIENA

Lapkričio 29 d. gimnazijoje paminint  Tarptautinę nerūkymo dieną, vyko akcija „Pasakyk NE!”. Socialinė pedagogė Natalija Piskligina su vyr. biologijos mokytoja Marija Gerasimovič  suorganizavo integruotą pamoką  7, 8, IG – IV G kl. mokiniams ir mokytojams.

Renginio tikslas – priminti mokiniams kokią žalą rūkančiųjų ir nerūkančiųjų sveikatai daro rūkymas.

Renginio metų IV G b. klasės mokiniai paruodė paruoštas prezintacijas ir filmus apie rūkymo žalą. Taip pat buvo paruoštas informatyvus stendas mokyklos koriduoriuje.

Norėta prisiminti mokiniams, kad priklausomybė nuo tabako – tai yra liga. Ir paskatinti mokinius nepradėti rūkyti bei saugoti savo sveikatą.

IMG_2137IMG_2130IMG_2133IMG_2136IMG_2169


Lapkričio 22 d. Stanislavo Moniuškos gimnazijoje vyko IV G klasių susitikimas su atstovų iš ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto. Susitikimo metų mokiniai susipažino su studijomis universitete ir stojimo galimybėmis.

IMG_1853 IMG_1856


SFERINIS PLANETARIUMAS GIMNAZIJOJE

Lapkričio 18 d. Gimnazijos moksleiviai bei mokytojai turėjo galimybę aktų salėje apsilankyti sferiniame planetariume ir atrasti sferinio kino privalumus, iš jo pasimokyti ir daugiau sužinoti apie astronomiją, jos raidą, teleskopus ir mūsų galaktiką.

Edukacinės pamokos tikslas – skleisti naują supratimą apie mus supančias visatas, naujus atradimus ir suteikti galimybę visa tai išvysti kitomis akimis.

5-8 klasių mokiniams buvo demonstruojamas filmas „ Du stikliukai – nuostabusis teleskopas“.

8-12 klasių mokiniams buvo demonstruojamas filmas „ Saulės sistemos beieškant“.

Prieš 400 metų pirmą kartą teleskopas atvėre mūsų akims didelę ir pilną paslapčių visatą. Žiūrėdami filmą turėjome galimybę sužinoti apie teleskopus, jų okuliarus, reflektorius, galaktikas, žvaigždes,.

Jame pasakojama, kaip ankščiaus žmonės tikėjo, jog Žemė yra  galaktikos centras, o viskas sukasi aplink ją. Vėliau Kopernikas manė, kad visatos centru yra Žemė, tačiau to neįrodė. Filmui įgarsinti pasirinkti puikūs specialistai(raiškiai kalbanti aktorė – diktorė ir du maži vaikai). Sferinio planetariumo vaizdai visus sužavėjo.

IMG_1733


SAVAITĖ  SKIRTA S. DARIAUS IR S. GIRĖNO SKRYDŽIO PER ATLANTĄ 80- MEČIUI PAMINĖTI

Lapkričio 18-22 dienomis mokykloje vyko savaitė, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80 – mečiui paminėti. 5-8,  I – IVG klasės mokiniai  dalyvavo piešinių konkurse. Technologijos pamokose mokiniai pagamino lėktuvų modelius. Trečiadienį  po penktos pamokos buvo organizuota paroda. 5-8, IG-IIG ir IVG klasių mokiniams  buvo paruošta prezentacija ir filmuota medžiaga. 5, 6 klasių mokiniai paruošė ir parodė pradinių klasių mokiniams vaidinimą „Skrydis per Atlantą“, kuriame buvo papasakota apie lakūnų gyvenimą, rengimąsi skrydžiui ir jo įgyvendinimą bei tragišką jų žūtį.

IMG_1771IMG_1762IMG_1782IMG_1764


 TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 15 dieną mūsų gimnazijoje pražydo Tolerancijos gėlės, kurias visą savaitę darė mokiniai.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – TOLERANCIJOS GĖLĖ, kuri  visuomet kelia teigiamas emocijas. Gėlės dovanojamos mylimam žmogui, įteikiamos sveikinant įvairiomis progomis, pagerbiant kieno nors atminimą ar įteikiamos susitaikymo ženklan. Gėlė dovanojama ne tik draugui ar mylimam žmogui, bet ir tam, kurio galbūt nemėgstame, kuris yra kitoks, bet mes jį toleruojame – priimame tokį, koks jis yra.

IMG_1612 IMG_1635 IMG_1640 SAM_4296


LENKŲ KALBOS SAVAITĖ

Lapkričio 11-15 d. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje vyko lenkų kalbos savaitė, kurios organizatorės buvo lenkų kalbos ir literatūros mokytojos Regina Jasvin, Liucija Podvorska ir Andžela Aidukienė.

Lenkų kalbos savaitės dalyviai 1 – 8 ir IG – IVG gimnazijos klasių mokiniai, kurie noriai dalyvavo visuose tą savaitę organizuojamuose renginiuose.

Laimėtojai buvo apdovanoti diplomais.

IMG_1470 IMG_1688


Lapkričio 5  dieną į Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnaziją atvyko organizacijos Fox Universitetai  konsultantas. Susitikimo metu IVG klasių mokiniai supažino su studijomis užsienyje, stojimo galimybėmis.

SAM_4219 SAM_4218


KONSTITUCIJOS DIENA

Mūsu gimnazijoje spalio 25 d.vyko pilietinė  „Konstitucija gyvai“  skirta mokinių neformaliajam pilietiniam švietimui.

Akciją inicijavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  Pilietinio ugdymo skyrius.

Akciją organizavo, koordinavo

Romuald Seniut istorijos vyresn. mokytojas ir Agnieška Elžbieta Naimavičienė istorijos vyresn. mokytoja

Akcijoje dalyvavo 7-IV G kl. mokiniai.

Per ilgą pertrauką prie paruošto stendo mokiniai susikabinę rankomis skandavo Konstitucijos teiginius.

IMG_1153 IMG_1156 IMG_1159 IMG_1160 IMG_1162 IMG_1163 IMG_6078 IMG_6082


Spalio 23 d. gimnazijos 5 ir 6 kl. mokiniams suorganizuota edukacinė išvyka į Vilnių. Mokinius lydėjo  lietuvių k. mokytoja metodininkė Alicija Gulbicka ir gimnazijos psichologė Evelina Bražickaja. Išvyka prasidėjo nuo Bernardinų sodo. Susidomėję nematytais augalais, apsidžiaugę pramogomis ir pakerėti sodo erdve, mokiniai smagiai tyrinėjo naują aplinką. Vėliau visi patraukė link Valdovų Rūmų, kuriuose surimtėję apžiūrėjo įdomias ekspozicijas. Tuo išvyka nesibaigė – pabaigoje nukeliavo į Radvilų rūmų muziejų, kuriame susipažino su paroda „Renesanso spindesys“ ir dalyvavo edukacinėje pamokėlėje. Visi išvykos dalyviai liko patenkinti taip turiningai ir linksmai praleidę rudens dieną Vilniuje.

IMGP9105 IMGP9115 IMGP9117 IMGP9137 IMGP9175 IMGP9179 IMGP9202


XXII RAJONINIS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS ,,KRESY 2013″

Spalio 23 d. mūsų gimanzijoje įvyko XXII rajoninis meninio skaitymo konkursas ,,Kresy 2013”

Mokiniai pradėjo poezijos šventę muzikine – literatūrine kompozicija. Susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin ir mūsų konkurso globėja Vilniaus  rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Janina Klimaševska.

Nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis ir knygomis. Mūsų gimnazijos mokinys Donat Jurevič gavo apdovanojimą. 

IMG_0768 2 3 4 56 7 IMG_0824 IMG_0842 IMG_0844 IMG_0921 IMG_0942 IMG_0968 IMG_0972 IMG_0986 IMG_1070 IMG_1085 IMG_1088 IMG_1095 IMG_1121   IMG_1141


Spalio 21 d. mūsų gimnazijoje gydytoja pediatrė Rasa Hampson perskaitė paskaitą apie sužalojimų prevenciją. Susirinkę 5-8, I-II G  klasės mokiniai pasidalino savo patirtimi apie įvykusius sužalojimus. gydytoja pediatrė papasakojo apie ES ir Lietuvos traumų statistinius duomenis ir galimą traumų prevenciją.

12


TEATRAS ,,Art-Re“

Spalio 14 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi teatras ,,Art-Re“ iš Krokuvos. Aktoriai parodė spektaklį ,,Bremono muzikantai“. Spektaklio turinys – tai garsiosios brolių Grimm kurinys.Vaikai turėjo galimybę pasirodyti scenoje kartu su aktoriais. Moksleiviai įsisavino, kad kiekvienas žmogus turi mylėti gyvūnus ir jais rūpintis. Puikiai visi kartu praleido laiką.


Spalio 6 d. 5 klasės mokiniai kartu su savo auklėtoja ir tėvais tobulino etnografijos žinias. Etnogarafijos festivalyje Medininkų pilyje mokiniai bandė dailiai rašyti žąsies plunksna, darė karolius audė kilimą staklėmis.

DSC02695 DSC02705 DSC02707 DSC02709 DSC02713 DSC02715 DSC02726 DSC02727


LIETUVOS KONSTITUCIJOS EGZAMINAS

Mūsų gimnazijos IV G a i IV G b kl. mokiniai šių metų spalio 1 dieną dalyvavo Lietuvos Konstitucijos egzamino pirmajame etape. Egzaminas vyko Vilniaus rajono Savivaldybėje 12 valandą.  Egzaminą organizavo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija.


KALBŲ DIENA

Rugsėjo 26 d. mūsų gimnazijoje buvo paminėta Europos kalbų diena. Šią dieną mokiniai parengė nuostabų koncertą, dainavo dainas, deklamavo eilėraščius lenkų, lietuvių, prancūzų, vokiečių ir anglų kalbomis. Dienabuvo linksma ir pilna įspūdžių.


LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO AUKŲ ATMINIMO DIENOS PAMINĖJIMAS

Pilietine akcija ,,Atminties kelias,,

Šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoje,mūsų gimnazijos atstovai  dalyvavo Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos paminėjime,,Atminties kelias“.

Organizatorius, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti šios dienos paminėjimus inicijuoja jau daugiau nei dešimt metų.

Minėjimą  organizavome masinių žudynių vietoje Nemežėlyje Kalvelių apylinkėse. Šių metų rugsėjo 23 d. IV G a ir IV G b kl. mokiniai kartu su akcijos koordinatoriumi istorijos mokytoju Romualdu Seniut šioje vietovėje paminėjo Lietuvos Holokausto Antrojo pasaulinio karo aukas. (1943 buvo sušaudyta apie 300 aukų.)

Holokausto tragedija buvo ir yra mūsų valstybės tragedija, palietusi kiekvieną Lietuvos vietovę, pakeitusi kiekvieno miesto veidą.


Rugsėjo 18 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi Kalvelių seniūnė, Kristina Gerasimovič. Pasveikinus pirmokus įteikė jiems liemenes, linkėdama vaikams būti saugiems visur ir visada, saugoti save ir savo artimuosius bei draugus.


Rugsėjo 17 dieną Stanislavo Moniuškos gimnazijoje Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rudaminos policijos nuovados specialistės pravedė  0-4 klasės moksleiviams saugaus eismo paskaitą „ Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“, bei parodė „AMSIO“ filmuką.  

Su moksleiviais buvo išnagrinėtos saugaus elgesio temos, būtent:

kaip saugiai pereiti gatvę, nueiti į mokyklą ir grįžti namo;

kaip apsaugoti save nuo sukčių;

apie skriaudas ir patyčias tarp vaikų;


Rugsėjo 11d. Stanislovo Moniuškos gimnazijoje vyko 12 klasių susitikimas su studijų užsienyje vadibininku. Svečias siūlė mokiniams geriausius ir žinomiausius universitetus. Pristatė studijas trijose šalyse: Didžiojoje Britanijoje, Danijoje ir Olandijoje. Papasakojo apie IELTS-tarptautinį anglų kalbos egzaminą, taip pat pateikė informaciją, kur ir kaip galima pateikti dokumentus


20-OSIOS JONO PAULIAUS II APSILANKYMO LIETUVOJE METINĖS

Rugsėjo 6 d. Stanislovo Moniuškos gimnazijos direktoriaus Zygmundo Jasvino inicjativa įvyko šventė, skirta 20-osioms palaimintojo Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje metinėms (1993m. rugsėjo 4-8 dienomis).

Ponia Lila Spiridovič, tikybos mokytoja, dalinosi konferencijos įspūdžiais, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime. Taip pat papasakojo apie fotografijos parodą „Nebijokite! Atidarykite duris Kristui „, primenančią pirmąją Švento Tėvo piligriminę kelionę į Vilnių.

Moksleiviams ir mokytojams buvo parodytas pristatymas apie Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje.

Renginio pabaigoje gimnazijos bendruomenė nuėjo prie Jono Pauliaus II paminklo uždegti žvakučių ir pasimelsti.


TARPTAUTINĖ GERUMO DIENA

Rugsėjo 6 d. Stanislovo Moniuškos gimnazija paminėjo Tarptautinę gerumo dieną. Šios dienos šventė sutampa su Motinos Teresės mirties metinėmis. Jos gyvenimas ir darbai tapo pavyzdžiu žmonėms visame pasaulyje.

Gimanzijos moksleiviai kartu su tikybos mokytoja Lilia Spiridovič ir muzikos mokytoju Stanislovu Zajankovskiu paruošė muzikinį montažą ,,Gyvenimas yra meilė-džiaukis juo!“ skirta Motinai Teresei iš Kalkutos.

Tikybos mokytoja Lilia Spiridovič priminė, kad kiekvienas jaunas žmogus privalo lavinti svarbiausias vertybes, tokias kaip gerumas, meilė, palankumas ir atvirumas.

Mūsų gimnazijos mokiniai surinko aukas, kurios buvo perduotos mūsų rajono vaikams, kuriems labiausiai reikia pagalbos.


MOKSLO IR ŽINIŲ ŠVENTĖ 

Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjis vėl visus sukvietė į mūsų gimnazijoje vykusią gražią Mokslo ir žinių šventę, kuri šiemet vyko rugsėjo 2-ąją dieną. Jau nuo pat ryto gimnazijos bendruomene skubėjo į bažnyčią, kur buvo aukojamos Šv. Mišios už turiningus bei darbingus naujuosius mokslo metus.

Vėliau gimnazijos sporto salėje susirinkę moksleiviai iškilmingai pasitiko mokytojus, šventės svečius. Šventė prasidėjo gimnazijos vėliavos įnešimu, trumpa kalba visus pasveikino gimnazijos direktorius Zygmunt Jasvin bei atvykę svečiai.

Šventės pabaigoje vedėjai visus moksleivius pakvietė į klases, kur jų laukė pirmoji šių metų pamoka su klasės vadovais. Gimnazijos koridoriai bei klasės pražydo įvairiaspalviais rudens žiedais, moksleivių šypsenomis ir jaukiu šurmuliu.