Mūsų gimnazijoje gegužės 8 dieną vyko Motinos Dienos šventė. Gražiai papuoštoje salėje susirinko daugybė tėvelių.

Pradinių klasių mokiniai parodė iškilmingą koncertą, kurio metu tėveliai galėjo pasidžiaugti savo atžalų pasirodymais scenoje. Mokiniai šeimos nariams deklamavo eilėraščius, dainavo dainas  kupinas meilės, dėkingumo bei pagarbos. Direktoriaus pavaduotoja Renata Krasovska nuoširdžiai pasveikino svečius.

Pabaigoje vaikai garsiai ir nuoširdžiai padainavo „Ilgiausių metų“.

IMG_9077IMG_9082IMG_9110


PIRMOKAI – BIBLIOTEKOS SKAITYTOJAI

2014 m. gegužės 2 d. gimnazijoje vyko renginys, kurio metu mūsų pirmokai tapo oficialiais skaitytojais. Įvyko pirmokų, išmokusių skaityti, krikštynos. Krikštynas organizavo gimnazijos bibliotekininkės kartu su 4 klasės mokiniais. Susirinkę mokiniai apsidžiaugė pamatę savo pamėgtų pasakų herojus (pasakų fėją, batuotą katiną, raganą, coliukę, raudonkepuraitę, miegančiąją gražuolę, nykštukus). Pasakų personažai tikrino pirmokų žinias. Mokiniai turėjo atpažinti pasakų herojus ir pasakyti, iš kokių jie pasakų. Vaikams teko spėti mįsles, išspręsti kryžiažodį, deklamuoti eiles. Pirmokai sužinojo, ką galima veikti bibliotekoje ir kaip čia dera elgtis. Jie išgirdo knygutės prašymus, kaip reikia ją saugoti. Tačiau prieš tampant tikrais bibliotekos skaitytojais, pirmokai turėjo prisiekti, kad visada mylės ir saugos knygas. Dovanų pirmokai gavo diplomus ir spalvinimo knygutes. Norintiems lavinti skaitymo įgūdžius, reikia kuo daugiau draugauti su knyga. O kur gimnazijoje daugiau rasi knygų, jei ne bibliotekoje? Po krikštynų pirmokai kiekvieną dieną skuba į biblioteką paimti vis kitų knygelių skaitymui!

Bibliotekininkės Lilia Spiridovič, Anželika Spiridovič

IMG_8924IMG_8946


PROJEKTO „RŪŠIUOJU ATLIEKAS – SAUGAU GAMTĄ”

 II ETAPAS

Balandžio 29 d. priešmokyklinės grupės ir pradinio ugdymo mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje „Atliekų kelias“, kurios metu papildė jau turimas žinias ir įtvirtino jas, atlikdami praktines užduotis.

Gamta globoja ir rūpinasi žmogui, o žmogus, pamiršęs visa tai, teršia, žaloja jos teikiamą grožį ir naikina ją, tenkindamas savo poreikius. Rūšiuoti atliekas, tausoti aplinką, būti atsakingu vartotoju, keisti įpročius – tai pagrindinis mūsų šiandienos tikslas.

Edukacinės veiklos metu aptarėme šiukšlių rūšiavimo, jų mažinimo galimybes, išsiaiškinome rūpimus klausimus.

IMG_7712IMG_7716


„RAŠAU BE KLAIDŲ“

Balandžio 9 dieną mūsų gimnazijoje vyko Kalvelių centro mokyklų ortografijos konkursas „Rašau be klaidų“. Jame dalyvavo ketvirtų klasių mokiniai iš Kyviškių, Šumsko, Pakenės Česlovo Milošo pagrindinių mokyklų bei Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos.

Mūsų gimnazijos mokinys Edvinas Lobovkinas laimėjo II vietą. Jį paruošė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Regina Trachimovič. Konkursą organizavo Kalvelių metodinio centro vadovė Ilena Podvorskienė. Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir dovanomis, kurias įteikė Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos administracija.


„METŲ ŽINIUKAS“

2014 m. balandžio 9 dieną Kalvelių ‚Aušros“ gimnazijoje vykusiame projekte „Metų žiniukas“ dalyvavo pirmos klasės mokinė Gabrielė Valerija Spiridovič, antros klasės mokinė Elžbieta Rosovska bei ketvirtos klasės mokiniai Edvinas Lobovkinas ir Jokūbas Žukovskis. Juos lydėjo pradinio ugdymo pedagogės I. Fediuk, I. Podvorskienė, R. Trachimovič. Paruošti lietuvių kalbos mokytojos J. Guigytės – Kutkinienės, vaikai parodė kiek daug žino apie mūsų gimtinę Lietuvą. Dėkojame „Aušros“ gimnazijos pradinių klasių kolektyvui už tokį šaunų konkursą.

metu_ziniukas_2014P4090053


SAUGIAI Į MOKYKLĄ, SAUGIAI Į NAMUS“

2014 m. balandžio 8 dieną vyko pradinių klasių mokinių teorinis – praktinis užsiėmimas „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“. Vaikai žiūrėjo filmuką „Saugus kelias“, kurį vėliau aptarė. II klasės mokytoja I. Podvorskienė vedė viktoriną apie saugų eismą, o I klasės mokytoja I. Fediuk – praktinį užsiėmimą. IV klasės mokytoja R. Trachimovič vėliau surengė piešinių konkursą.

IMG_7837IMG_7862IMG_7852


TEATRAS „URWIS“ IŠ KROKUVOS MŪSŲ GIMNAZIJOJE

Balandžio 7 d. Krokuvos teatras „Urwis“atvyko į mūsų gimnaziją. Jis vaidino vaidinimą „PINOKIO“. Vaikams buvo įdomu, nes patys dalyvavo, žaidė su spektaklio aktoriais, linksmavosi.

IMG_0022IMG_0032IMG_0038


ILGALAIKIS GAMTOSAUGINIS PROJEKTAS „RŪŠIUOJU ATLIEKAS – SAUGAU GAMTA“

VŠĮ „Problemų sprendimo centras“, remiant Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (UAB „VAATC“), vykdė ekologinio švietimo projektą „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“. Šiame projekte dalyvavo ir Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos priešmokyklinės grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai.

 Atvykę projekto rengėjai , š.m. kovo 25 dieną,  vaikams skaitė paskaitas apie atliekų rūšiavimą, praktiškai parodė, kaip tinkamai rūšiuoti jas, dalino spalvingas knygeles „Žaliųjų akinių paslaptis“, kuriose pateikiama ne tik linksma istorija apie gamtos saugojimą, bet ir užduotėlės, padedančios mokytis teisingai rūšiuoti buityje susidarančias atliekas.

IMG_1876IMG_1881


ATVIRŲ DURŲ DIENA

Kovo 15 diena mūsų gimnazijoje vyko ATVIRŲ DURŲ DIENA būsimų priešmokyklinukų ir pradinukų tėveliams. Šiltu žodžiu svečius pasveikino gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin.

 Vicedirektorė Renata Krasovska pasidžiaugė gimnazijos laimėjimais, mokinių ir mokytojų pasiekimais. Tuo metu tėveliai stebėjo skaidres su pradinukų švenčių, ekskursijų, popamokinės veiklos, kasdienybės akimirkomis.

 Gimnazijoje jų laukė ne tik būsimosios mokytojos, bet ir nuotaikingas pradinukų spektaklis „Ropė“, mokinių darbelių parodėlės, linksmieji šokiai ir rateliai bei staigmenos.

Būsimi priešmokyklinukai ir pirmokai su tėveliais vaikščiojo po gimnaziją, susipažino su mokytojomis, klasių aplinka.  

Šventę vainikavo žaidimai, vaišės, kurie buvo staigmena jų tėveliams.

IMG_7398IMG_7441IMG_7461IMG_7475


2014m. kovo 4 d. pradinių klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis surengė tradicines

UŽGAVĖNES

IMG_6415IMG_6529IMG_6684


2014 m. vasario 19 d. vyko Kalvelių pradinio ugdymo metodinio centro mokinių skaitovų konkursas

,,Poezijos šventė 2014”

Konkurse dalyvavo Šumsko, Kyviškių, Č. Milošo Pakienės pagrindinių mokyklų bei Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos 14 mokinių.

IMG_5295IMG_5310


2014 m. vasario 12d. vyko pradinių klasių mokinių bei priešmokyklinės grupės vaikų projekto,  skirto sveikatingumo dienai ,,Kaip jautiesi, sveikatėlę?“, pristatymas. Projekto organizatorės: sveikatos priežiūros specialistė Teresa Janovič, pradinio ugdymo mokytoja motodininkė Ilena Podvorskiene. Pagrindinis tikslas – propaguoti, saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.

Mokiniai žiūrėjo ir aptarinėjo filmą ,,Dantukų priežiūra“ bei skaidres ,,Švarios rankos – stiprina sveikata“. Dalyvavo konkurse ,,Saugus kompiuteris“ 4 kl. mokiniai (mokytoja R. Trachimovič) Komandos dalyvavo viktirinoje ,,Kur pasislėpė mikrobai“ bei ,,Surask geriausius sveikatos draugus“ (mokytoja I. Podvorskiene, sveikatos priežiūros specialistė T. Janovič). Vyko piešinių konkursas ,,Švarios rankos“ ( mokytoja I. Fediuk, T. Ovsianik), sportinės varžybos (mokytoja R. Trachimovič, I. Fediuk).

Projekto pristatymo pabaigoje mokiniai buvo apdavanojami diplomais ir davanomis, vaišinimas vaisiais ir obuolių sultimi.

IMG_4238 IMG_4263 IMG_4281 IMG_4420 IMG_4559


Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos bibliotekininkės 2014 m. sausio 15 d. pradinių klasių mokiniams organizavo renginį, skirtą akcijai „Metų knygos rinkimai 2013“.  Po renginio mokiniai turėjo galimybę individualiai skaityti į Metų knygą pretenduojantį knygų penketuką. Šiandien, vasario 10 d., pradinių klasių mokiniams buvo organizuota akcija „Balsuok už labiausiai patikusią knygą”. Kiekvienas mokinys turėjo teisę atiduoti savo balsą už labiausiai patikusią knygą. Pasibaigus balsavimui, visų akivaizdoje bibliotekininkės suskaičiavo balsus ir išrinko knygą nugalėtoją. Daugiausia balsų atiduota Ingridos Vizbaraitės knygai „Karžygiuko istorija“. Mokiniams balsavimas labai patiko, o labiausiai džiūgavo vaikai, kurie savo balsą atidavė rinkimus laimėjusiai knygai.                                                                                                                                                                                                                                                 Kas dar neskaitė šių knygų maloniai kviečiame apsilankyti bibliotekoje!

Bibliotekininkės Lilia Spiridovič, Anželika Spiridovič

Renginio akimirkos:

IMG_3325IMG_3332


METODINĖ DIENA PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

Sausio 29 d.  gimnazijoje svečiavosi rajono mokyklų lenkų dėstomąja kalba  priešmokyklinio  ugdymo pedagogės. Čia vyko gerosios patirties sklaidos seminaras „Inovatyvių ugdymo(si) metodų priešmokykliniame ugdyme taikymo galimybės“.  Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Teresa Ovsianik, siekdama savo gerosios patirties sklaidos, paruošė ir išdalino visiems atvykusiems svečiams lankstinukus.

Rajono pedagogės grupėje stebėjo atvirą veiklą „Žiema, pažaisk su mumis!“ , kurią vedė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Teresa Ovsianik. Taip pat buvo apsilankyta visose gimnazijos klasėse. Sugrįžus į muzikos salę, mokytoja su priešmokyklinukais pateikė sveikinimo koncertą.

Diskusijų metu visos atvykusios pedagogės dėkojo už suteiktą galimybę pasisemti gerosios patirties, konstruktyvų bendravimą. Daug malonių, pagiriančių žodžių buvo skirta mokytojai Teresai Ovsianik: ir už malonų, nuoširdų bendravimą su vaikais, ir už kūrybiškumą, idėjiškumą . Mokytoja visus sužavėjo savo nuoširdumu, švelniu, betarpišku bendravimu su grupės ugdytiniais. Pavaduotoja ugdymui Renata Krasovska mokytoją Teresą apibūdino kaip nenugludintą deimantą, kuris nekada neužges.

Padėkoję gimnazijos vadovams už šiltą, jaukų ir malonų priėmimą, svečiai išsiskirstė.

IMG_3542IMG_3609IMG_3638IMG_3690

 


TEATRAS ,,SKRZAT“ IŠ KROKUVOS

123

METŲ KNYGOS RINKIMAI 2013

2014 m. sausio 15 d. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos bibliotekininkės pradinių klasių mokiniams organizavo renginį, skirtą akcijai „Metų knygos rinkimai 2013“. Vaikus aplankė paslaptinga fėja su dideliu stebuklingu lagaminu, kuriame keliavo penkios vaikų knygos. Fėja trumpai papasakojo vaikams apie Skaitymo skatinimo programos akciją „Metų knygos rinkimai“ ir supažindino su rinkimuose dalyvaujančiomis knygomis: Tomo S. Butkaus „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“, Vitalijos Lapinos „Ar pažįsti Kiukį?“, Kęstučio Navako „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“, Bernardinai.lt išleistos Antano Šimkaus „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“ ir Ingridos Vizbaraitės „Karžygiuko istorija“. Labiausiai fėja pradžiugino vaikus, kai pranešė, kad atkeliavo ne viena ir ne tik su pilnu lagaminų knygų, bet kartu su ja atvyko ir knygų herojai: karžygiukas Bagulis su arkliuku Raguliu, žmogelis Bumba Dumba, uodas Udo, mergaitė Luka su Kiukiu ir bobulytė Stasė. Kiekvienas knygos herojus papasakojo savo istorijas. Visi vaikai buvo labai nustebinti ir susidomėję. Pasibaigus renginiui, pradinių klasių mokiniai skuba patys perskaityti visas knygas, kad galėtų išsirinkti „TĄ VIENINTELĘ“, už kurią atiduos savo balsą.

Bibliotekininkės Lilia Spiridovič, Anželika Spiridovič

Renginio akimirkos:

2 3 4 5 6 7

TRADICINĖ NAUJAMETINĖ EGLUTĖ

Gruodžio 27 d. gimnazijoje susirinko gausus būrys žmonių: priešmokyklinės grupės vaikai, 2,4 klasės mokiniai, jų tėvai, giminės ir administracijos atstovai.

Vaikai ilgai ruošėsi šventei, todėl programa buvo ne tik ilga, bet labai įdomi. Šventės metu mokiniai kartu su tėvais dainavo, šoko, deklamavo – taip kurdami šventinę nuotaiką.

O kai atkeliavo Kalėdų Senelis, vaikai tikrai nudžiugo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SVAJONIŲ IŠSIPILDYMO LAUKIMAS

Gruodžio 13 d. Kalvelių seniūnija organizavo Kalėdinę šventę vaikams. Šventėje dalyvavo ir mūsų gimnazijos priešmokyklinės grupės vaikai su mokytoja Teresa Ovsianik. Vaikai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, šoko, sveikino visus ir dėkojo už dovanas  svečiams atvykusiems iš Vokietijos.

Organizacijos „Litauenshilfe Birkenverder“ vadovas Reinhardas Schlarman pasveikino mažylius su šventėmis ir įteikė vaikams dovanas.

IMG_1781IMG_17801IMG_1779


ATKELIAVO KALĖDŲ SENELIS

IMG_2182 IMG_2183IMG_2232IMG_2237IMG_2246IMG_2261IMG_2282IMG_2302IMG_2305IMG_2331


PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS

Lapkričio 29 d. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje vyko „Pirmokų krikštynos“, kurias parengė 1 klasės vadovė I. Fediuk kartu su 5 klasės mokiniais.

Į šventę atvyko gimnazijos direktorius Z. Jasvin, direktoriaus pavaduotoja R. Krasovka, mokinių tėvai, seneliai, 0-5 klasės mokiniai ir mokytojai.

1 klasės mokiniams tai buvo labai svarbi diena. Jie turėjo pademonstruoti savo žinias ir gebėjimus.

1 kl. mokiniai paruošė puikų koncertą. Jie dainavo, deklamavo, šoko, vaidino. Pademonstravo puikias matematikos ir lenkų kalbos žinias.

Pagaliau – laikas priesaikai. Vaikai prižadėjo mylėti savo Tėvynę, būti gerais draugais, rūpintis savo elgesiu, teikti džiaugsmą tėvams ir mokytojams.

Po priesaikos gimnazijos direktorius pagyrė vaikus, kad jie gerai išlaikė „egzaminą“, pakrikštijo juos ir paskelbė, kad nuo šios dienos jie tampa teisėtais gimnazijos mokiniais.

Vyresnieji draugai – 5 kl. mokiniai pasveikino jaunesniuosius ir įteikė jiems dovanas.

Šventės pabaigoje mokinių laukė tėvelių paruoštos vaišės

IMG_2090IMG_2093IMG_2102IMG_2084IMG_2109IMG_2122IMG_2124


EDUKACINĖ EKSKURSIJA Į CIRKĄ ,,ALANAS IR JO DRAUGAI”

Lapkričio 21 d. pradinių bei penktos  klasės mokiniai kartu su savo auklėtojomis Ilena Podvorskiene, Regina Trachmovič, Irena Fediuk, Andžela Aidukienė išvyko į edukacine ekskursija į cirką. Ekskursijos metu susipažino su zoologijos sodo istorija, stebėjo jo gyventojus. Vaikai  susipažino su ekvilibristu, akrobatu, gimnastu, jogu, fakiru ir klounu profesijomis.Išvyka buvo itin informatyvi, naudinga, įdomi, palikusi daug įspūdžių, todėl visi pavargę, bet labai patenkinti grįžo namo.


SAVAITĖ SKIRTA S. DARIAUS IR S. GIRĖNO SKRYDŽIO PER ATLANTĄ 80- MEČIUI PAMINĖTI

    Lapkričio 18-22 dienomis mokykloje vyko savaitė kirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80 – mečiui paminėti.  5 klasės mokiniai paruošė ir parodė pradinių klasių mokiniams vaidinimą „Skrydis per Atlantą“, kuriame buvo papasakota apie lakūnų gyvenimą, rengimąsi skrydžiui,  jo įgyvendinimą bei  tragišką jų žūtį. Į švetę atvyko gimnazijos direktorius Zygmunt Jasvin bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Krasovska.

IMG_1798IMG_1830IMG_1813IMG_1805IMG_1818IMG_1846


PRIEŠMOKYKLINUKŲ ŠVENTĖ

34 1 2 7 5


LENKŲ KALBOS SAVAITĖ

Lapkričio 11-15 dienomis gimnazijoje įvyko lenkų kalbos savaitė, kurią organizavo lenkų kalbos mokytojos Regina Jasvin ir Lucija Podvorska, o taip pat aktyviai dalyvavo pradinių klasių mokiniai.

Su didžiausiu entuziazmu 1-4 klasės mokiniai (mokytojos I. Fediuk, I. Podvorskienė, R. Trachimovič) darė ilustracijas lenkų pasakoms ir legendoms. Meno konkursą nugalėjo Kamila Švedova (1 kl.), Dominika Krukovska (2 kl.), Emilija Polubenkaitė ( 4 kl.). 4 klasės mokiniai (mok. R. Trachimovič) įsitraukė į rašybos konkursą. Diktanto rašymo nugalėtojū tapo Edvin Mašaro.

,,Atspėk-spėliones“ sumanumu ir įgūdžiais išsiskyrė 2 klasės mokiniai – Elžbieta Rosovska ir Milena Vilčok bei Edvinas Labovkinas ir Oskar Žukovskij (4 kl.)

Lapkričio 15 dieną per rezutatų apibendrinimą nugalėtojams buvo įteikti diplomai.

IMG_1532 IMG_1533 IMG_1534 IMG_1535


RUDENS ŠVENTĖ

Lapkričio 14 d. gimnazijoje vyko rudens šventė. PriešmRokyklinės grupės vaikai bei pradinių klasių mokiniai (mokytojos T. Ovsianik, I. Fediuk, I. Podworskienė, R. Trachimovič)surengė parodą ,,Miškų, laukų, sodų ir daržų gėrybės“

Į šventę atvyko gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ranata Krasovska, vaiku tėveliai ir kiti šeimos nariai.

Per koncertą ,,Ruduo groja smuiku“ vaikai skaitė eilėrašcius, vaidino, grojo fortepionu. Puikiai pasirodė mažujų teatras ,,Vaivorykštė“ (vadovė A. Aidukienė) bei Šokių studijos dalyviai (vadovė J. Milevič)

Už gražų pasirodymą vaikai buvo apdovanoti svečių aplodismentais.    

dary11 1IMG_1597 dary2 dary10 dary9 dary8 dary72 3   


Spalio 23 d. pradinių klasių mokytojos organizavo pažintinę išvyką į Medininkus. Dalyviai, 0-4 klasių mokiniai, aplankė Medininkų pilį, muziejų bei aukščiausia Lietuvoje Juozapinės kalną.

1 2 3 4 5 6 7 8


TEATRAS ,,Art-Re“

Spalio 14 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi teatras ,,Art-Re“ iš Krokuvos. Aktoriai parodė spektaklį ,,Bremono muzikantai“. Spektaklio turinys – tai garsiosios brolių Grimm kurinys.Vaikai turėjo galimybę pasirodyti scenoje kartu su aktoriais. Moksleiviai įsisavino, kad kiekvienas žmogus turi mylėti gyvūnus ir jais rūpintis. Puikiai visi kartu praleido laiką.


 TARPTAUTINĖ GERUMO DIENA

Rugsėjo 6 d. 0-4 klasės mokiniai dalyvavo Tarptautinės gerumo dienos minėjime. Šios dienos šventė sutampa su Motinos Teresės mirties metinėmis. Jos gyvenimas ir darbai tapo pavyzdžiu žmonėms visame pasaulyje. Šią dieną kreipėmės į kiekvieną žmogų ir skatinome padėti

Mūsų mokiniai taip pat dalyvavo akcijoje ir surinktos aukos perduotos mūsų rajono vaikams, kuriems labiausiai reikia pagalbos.