ŠEIMOS ŠVENTĖ

          Gegužės 27 d. priešmokyklinukai ir pradinukai paruošė iškilmingą koncertą savo tėvams. Gimnazijos direktorius nuoširdžiai pasveikino svečius. Mokiniai dėklamavo eilėraščius, dainavo dainas.

         Pabaigoje vaikai padainavo tradicines „Ilgiausių metų“.

IMG_5074IMG_5030IMG_5116


BIBLIOTEKA IR MAŽIEJI SKAITYTOJAI

2015 m. balandžio 29d. gimnazijoje vyko renginys, kurio metu mūsų pirmokai tapo oficialiais bibliotekos skaitytojais. Įvyko pirmokų, išmokusių skaityti, krikštynos. Krikštynas organizavo gimnazijos bibliotekininkės kartu su 2-3 klasės mokinėmis.Vaikams teko spėti mįsles, atpažinti pasakų herojus.Pirmokai sužinojo, ką galima veikti bibliotekoje ir kaip čia dera elgtis. Jie išgirdo knygutės prašymus, kaip reikia ją saugoti. Tačiau prieš tampant tikrais bibliotekos skaitytojais, pirmokai turėjo prisiekti, kad visada mylės ir saugos knygas.Dovanų pirmokai gavo diplomus, spalvinimo knygutes ir plakatą su elgesio bibliotekoje taisyklėmis.Norintiems lavinti skaitymo įgūdžius, reikia kuo daugiau draugauti su knyga. O kur gimnazijoje daugiau rasi knygų, jei ne bibliotekoje? Po krikštynų pirmokai kiekvieną dieną skuba į biblioteką paimti vis naujų knygelių skaitymui!

Bibliotekininkės AnželikaSpiridovič, Lilia Spiridovič

DSCF4524DSCF4535DSCF4538


Balandžio 23d. mūsų gimnazijoje vyko akcija ,,Darom 2015“. Prie akcijos aktyviai prisidėjo pradinių klasių mokiniai ir mokytojai. Priešmokyklinukai su savo auklėtoja T. Ovsianik tvarkė asmenines spinteles. Pirmokai (mokytoja R. Trachimovič) dirbo mokyklos bibliotekoje.

Didžiausias ir daugiausiai pastangų pareikalavęs darbas – Kalvelių vaikų darželio gėlynų tvarkymas, kur dirbo antros ir trečios klasės mokiniai (mokytojos I. Fediu, I Podvorskienė). Kalvelių bibliotekoje jie ,,gydė“ knygas.

Galbūt jau išmokome tausoti aplinką ir sugebame džiaugtis atgyjančia gamta. Visi akcijos ,,Darom 2015“ dalyviai dirbo aktyviai ir kantriai. Gimnazijos bibliotekos vedėja A. Spiridovič, darželio vedėja M. Klenovska, Kalvelių bibliotekos vedėja V. Vercholamova ir kompiuterinio centro vedėja T. Pristavka dėkojo vaikams ir mokytojoms už nuoširdų darbą

DSC02633DSCF4472DSCF4481DSCF4521


Balandžio 14 d. pradinių klasių ir priešmokyklinės grupės mokytojai  R. Trachimovič, I. Fediuk, I. Podvorskienė, T. Ovsianik organizavo savo auklėtiniams išvyką po Kalvelių apylinkės ,,Pažink gimtąjį kraštą“. Mokiniai aplankė Kalvelių paštą, polikliniką ir vaistinę, siniūniją, geležinkelio stotį ir muitinę. Susipažino su tų isntitucijų darbu. Sužinojo kokias funkcijas atlieka tos institucijos ir kokią reikšmę turi kiekvieno žmogaus gyvenime


SUSITIKIMAS SU PASAKA

            Balandžio 17 d. gimnazijoje svečiavosi teatras URVIS iš Krokuvos. Jie vaidino  pasaką „KOPCIUSZEK”. Vaikams buvo įdomu, nes patys linksmavosi su spektaklio aktoriais.

DSCF4446DSCF4448DSCF4458


„SNIEGO BALTUMO ŠYPSENOS” PROJEKTAS

  Norėdamas formuoti teisingą vaikų požiūrį į dantų ir burnos ertmės priežiūrą, balandžio 6-10 dienomis gimnazijoje organizuojome „SNIEGO BALTUMO ŠYPSENOS” projektą. Projekto grupės vadovė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Teresa Ovsianik.

           Vienas iš projekto uždavinių yra ugdyti vaikų burnos higienos įgūdžius ir skatinti vaikus nuolat rūpintis dantukais, bei juos prižiūrėti.

           Įgyvendinant šį projektą  priešmokyklinių grupių vaikučiams, bei pradinių  klasių mokiniams buvo vedamos pamokėlės „Aš ir dantukas“, „Dantukas ir draugai“ . Rodėme filmukus, kurių metu paaiškinama, kodėl dantys sugenda, kaip reikia maitintis, kad negestų dantukai. Paskaitėlių pradžioje visiems buvo aiškinama – kas tai yra sveikata, kodėl mes turime būti sveiki. Vėliau vaikai buvo supažindinti su dantuku ir burnos higienos priemonėmis. Visiems vaikučiams buvo parodyta, kaip taisyklingai valyti dantukus, bei papasakota apie pasekmes, kurios ištinka jei nesilaikoma pagrindinių burnos higienos reikalavimų.

           Naudodamiesi dantų muliažu, vaikai mokėsi taisyklingai valyti dantukus, aiškinomės, koks turi būti dantų šepetėlis ir pasta.

           Pamokėlei baigiantis visi vaikai gavo Sniego baltumo šypsenos diplomus ir buvo priimti į VOVERIUKO BALTADANČIO draugų klubą., o tėveliams buvo paruošti lankstinukai „Dantų priežiūra vaikams – patarimai ir informacija“.

IMG_4012IMG_4016IMG_4022IMG_4029


ŠVENTŲ VĖLYKŲ BELAUKIANT

         Kovo mėn. 25 – 27 d. gimnazijoje vyko priešmokyklinės grupės vaikų, pradinukų kūrybinių darbų paroda. Kiekviena šventė turi savo tradicijas, papročius ir simboliką. 

         Norėdamas Velykų šventėms suteikti daugiau spalvingumo bei žaismingumo,  mokiniai kartu su savo tėvais sukurė linksmus rankdarbius, kuriais papuošė gimnazijos koridorį, savo namus, artimiesiems galėtų padovanoti ką nors netikėto.

          Kai mokiniai imasi rankdarbių, jų klasėse ir namuose padvelkia Velykų – gamtos atbudimo, džiaugsmo ir linksmybių šventės laukimu. Parodai vaikai pateikė  darbelius, kuriuose daugiausiai yra vaizduojami kiaušiniai, kiškučiai, paukščiai.Visi eksponatai yra pagaminti naudojant įvairias medžiagas bei techniką.

IMG_3849IMG_3854IMG_3858IMG_3859


ATVIRŲ DURŲ DIENA BŪSIMIEMS PRIEŠMOKYKLINUKAMS, PIRMOKAMS IR JŲ TĖVELIAMS

Vasario 21 d. gimnazijoje vyko atvirų durų diena. Tai jau tradicija tapęs susitikimas, kurio metu būsimieji mokinukai – priešmokyklinės grupės vaikai, pirmokai galėjo susipažinti su savo būsimomis mokytojomis. Manome, jog tai gera proga mokinių tėveliams pabendrauti su mokytojais, specialistais, aptarti susikaupusias problemas, rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin supa­žin­dino sve­čius su ugdymo(si) gali­my­bė­mis ir gim­na­zi­jos pri­va­lu­mais.

Būsi­muo­sius priešmokyklinukus, pir­mo­kus ir jų tėve­lius pra­džiu­gino moki­nių paruošta prog­ra­mėlė, dai­lės darbų paro­dė­lės.

Po eks­kur­si­jos sve­čiai patraukė į būsi­mas kla­ses, kur jų laukė mokinių paruoš­tos staig­me­nos.

Gimnazijos pedagogų bendruomenė dėkoja  rūpestingiems tėvams ir džiaugiasi geranorišku bendradarbiavimu.

Picture 349Picture 387Picture 397


NAUJAMETINIS KARNAVALAS

           Gruodžio 29 d. vyko Naujametinis karnavalas priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir pradinių klasių mokiniams. 9.00 val. salėje jau skambėjo muzika ir įvairiaspalvės kaukės sukosi ratu. Šventinę nuotaiką mokiniai pradėjo šventiniu koncertu tėvams.

           Priešmokyklinukų ir pradinukų laukė susitikimas su Seniu Šalčiu, atsinešusiu pilną maišą dovanų, ir kitos karnavalinės linksmybės. Kiekvienas vaikas vilkėjo pasirinktą karnavalo kostiumą.

          Visiems susirinkusiems buvo linksma ir smagu.

IMG_2699IMG_2744IMG_2832IMG_2848


TRADICINĖ ŠVENTĖ MIKOLAIKI

              Kiekvienais metais gruodžio pradžioje, visi mokiniai nekantriai laukia ypatingo svečio. Tas nepaprastas svečias yra KALĖDŲ SENELIS, kuris gruodžio 5 d. apsilankė mūsų priešmokyklinukų ir pradinukų.

DSCF4260DSCF4271DSCF4278DSCF4287


SUSITIKIMAS SU SVEČIAIS IŠ VOKIETIJOS

               Gruodžio 11 d. į Kalvelių seniūniją su Kaledinėmis dovanomis atvyko svečiai iš Vokietijos. Tą dieną Kalvelių seniūnija organizavo šventinę atmosferą priešmokyklinukams ir pirmokams.

              Organizacijos „Litauenshilfe Birkenwerder“ vadovas Reinhardas Schlarmann Mikolajaus vardu  įteikė vaikams dovanas. Vaikai buvo labai dėkingi svečiams už dovanas, paruošė jiems puikų koncertą.

         Svečiai ir vaikai  liko patenkinti.

IMG_2242IMG_2243IMG_2255


EKOLOGINIS KONKURSAS „ZABAWKA ZE SKRAWKA”

         Paroda iš buitinių atliekų – tai dar viena puiki proga pakalbėti apie mus supančios aplinkos tvarką, gamtos tausojimą, šiukšlių rūšiavimą ir paskatinti vaikus laisvalaikį praleisti turiningai ir kūrybiškai.

         Parodą organizavo  pradinių klasių mokytoja metodininkė Teresa Ovsianik.  Jos tikslas – priminti vaikams, kad privalome gyventi švarioje, gražioje aplinkoje ir neteršti savo MOTULĖS gamtos.

         Lapkričio 28 d. mūsų gimnaziją puošia priešmokyklinės grupės vaikų ir pradinių klasių mokinių iš namuose surinktų buitinių atliekų  kūrybiškai pagamintų  darbelių paroda. Savo sumanymams įgyvendinti namuose jie rado viską, visiškai nieko nereikėjo pirkti. Kurdami mokiniai suprato, kad daug ką galima perdirbti ir visai nebūtina išmesti.

         Visi žavėjosi kūrėjų išradingumu, gebėjimu išmaniai ir naudingai panaudoti atliekas. Mokiniai įgijo daugiau žinių apie buitines atliekas, surado būdų, kaip jas pritaikyti antrą kartą. Aktyviai talkino ir tėveliai. Į parodą buvo atnešta daugybė meninių darbų, pasidalinta originaliomis idėjomis.

         Jų autoriai buvo apdovanoti  gimnazijos direktoriaus padėkomis.

DSCF4221DSCF4223DSCF4226DSCF4290


PROJEKTO „RŪŠIUOJU ATLIEKAS – SAUGAU GAMTĄ“ V ETAPAS

„MANO VAIKYSTĖS MEDIS“

           Kiekvienas žmogus žino, kokią žalą šiukšlės gali padaryti ne tik gamtai, bet ir pačiam žmogui. Norėdami prisidėti prie planetos išsaugojimo, lapkričio 27 d. pradinio ugdymo mokytoja Teresa Ovsianik pakvietė priešmokyklinės grupės vaikų bei pradinių klasių mokinių  į renginį „MANO VAIKYSTĖS MEDIS“.

           Tobulinti rūšiavimo įgūdžius padėjo eilėraštis „Sznurek Jurka“, kuriame mokiniai sužinojo linksmą istoriją apie gamtos savartiną.

          Kaip mokiniai geba rūšiuoti atliekas, įrodė atlikdami projekto dalyvių sukurtą testą – žaidimą „Kaip rūšiuoti“. Galima pasidžiaugti, kad mokiniai buvo labai aktyvūs ir užduotis atliko be klaidų.

          Mokytoja Teresa Ovsianik atskleidė vaikams medžių paslaptys. Medžiai  žmogui teikia stiprybės ir nusiraminimo. Minutėmis pasivaikščiojus po mišką ar pastovėjus tyliai po medžių, grįžta jėga ir pasitikėjimas savimi.

          Dalyviai atliko įvairias užduotis: atrinko susimaišiusius medžių lapus, atsakinėjo į pateiktus klausimus apie medžius. Paskui kiekviena grupė pristatė savo mylimiausią medį, kurį patys sukūrė su savo mokytojais.

           Išklausę daug naudingos informacijos, mokiniai visi kartu pasižadėjo neteršti aplinkos, mylėti gamtą, dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijose, paskatinti visuomenę rūšiuoti atliekas, kad  jas galima būtų perdirbti ar kitaip panaudoti.

DSCF4151DSCF4198DSCF4201


STEBUKLINGOS RUDENS GERYBĖS PARODA

           Lapkričio 13 d. gimnazijoje vyko „STEBUKLINGOS RUDENS GĖRYBĖS“ parodą. Parodos tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą.

          Parodoje dalyvavo priešmokyklinės grupės vaikai ir pradinių  klasių mokiniai. Mokiniai padėdami tėvelių ir kitų šeimos narių į rudens gėrybių parodą atnešė pačių įvairiausių daržovių. Ant stalų puikavosi įvairių formų moliūgai, morkos, bulvės. Buvo galima išvysti ėžiukų, kirmėlių. Spalvingos mokinių atneštos rudens augalų kompozicijos puošė parodą.

          Gimnazijos administracija ir pradinio ugdymo mokytojos padėkojo mokiniams bei jų tėvams už kūrybiškumą, entuziazmą ir norą dalyvauti parodoje.

IMG_1768IMG_1779IMG_1782IMG_1786


PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS

           Lapkričio 12 d. gimnazijoje vyko PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS.  1 klasės mokiniai paruošė puikų koncertą, kuriame demonstravo savo gebėjimus. Jie dainavo, deklamavo, šoko, vaidino.

          Sekmingai atlikus užduotys pirmokai pasižadėjo laikytis taisyklių gimnazijoje, buvo apdovanoti pirmokų pasais ir dovanėlėmis.

           Buvo smagi šventė pirmokėliams ir svečiams.

IMG_1714IMG_1742IMG_1751


SUSITIKIMAS SU KROKUVOS TEATRO „URVIS” AKTORIAIS

          Lapkričio 10 d. mūsų gimnazijoje vėl sviečiavosi Krokuvos teatras „URVIS“. Priešmokyklinukai ir pradinukai žiūrėjo nuotaikingą spektaklį „ O PIPI WĘDROWNICZCE“. Spektaklis ne tik linksmas, bet ir pamokantis.

          Mūsų mažiesiems žiūrovams spektaklis labai patiko, nes patys šoko, linksminosi su spektaklio aktoriais.

DSCF4097DSCF4108DSCF4116


PROJEKTAS „RŪŠIUOJU ATLIEKAS – SAUGAU GAMTĄ“ tęsiasi

 AKCIJA „Kaip smagu padirbėti visiems kartu

          Smagu padirbėti visiems kartu, o dar smagiau, kai žinai, kad prie aplinkos išsaugojimo, švarinimo savo sąžiningu darbu prisidėjai ir tu. Todėl spalio 24 d. priešmokyklinės grupės vaikai ir pradinukai su mokytojais dalyvavo akcijoje „KAIP SMAGU PADIRBĖTI VISIEMS KARTU“.

          Kiekvienai klasei buvo paskirta ir nurodyta teritorija tvarkymui. Visi dirbo vieningai, draugiškai, negailėdami jėgų, net mažieji priešmokyklinukai nešinė didesniais už save šiukšlių maišais. Tikimės, jog šis mūsų bendras darbas ir toliau skatins visus nelikti abejingus ekologinėms problemoms.

          Kurkime gražesnę, jaukesnę ir švaresnę mūsų kaimelio aplinką!

DSCF4135DSCF4141DSCF4164


PRIEŠMOKYKLINUKŲ ŠVENTĖ

              Spalio 23 dieną gimnazijoje vyko mažiausiųjų – priešmokyklinukų šventė. Į ją tėvelius ir gimnazijos administraciją, svečius pakvietė priešmokyklinės grupės vaikai bei jų mokytoja Teresa Ovsianik. Mažyliai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, šoko. Puiki nuotaika, laime tviskančios akelės liudijo jų džiaugsmą dėl išmoktų dalykų.

            Šventė, kurioje buvo tiek daug gerumo, nuoširdumo, noro parodyti savo gebėjimus, netruko prabėgti. Buvo smagu pamatyti, kaip rugsėjį buvę nedrąsūs vaikučiai paaugę ir daug sužinoję, trokšta keliauti mokslo ir žinių keliu.

IMGP8135IMGP8148IMGP8142


,,SAUGUS KELIAS“

2014 m. spalio 9 d. gimnazijoje įvyko parengiamosios grupės ir 1-3 klasių mokinių susitikimas su Vilniaus rajono policijos komisariato vyresniąja specialiste Danute Jankauske.

            Teorinio ir praktinio užsiėmimo tema ,,Saugus kelias į mokyklą“.

            Vaikai kartu su savo mokytojomis Teresa Ovsianik ir Regina Trachimovič, Irena Fediuk ir Ilena Podvorskiene žiūrėjo filmą. Jo ir žaidimų dėka sužinojo ir įsisavino medžiagą apie saugų elgesį kelyje. Suprato, kad liemenė su atšvaitu arba paprasčiausiai bet koks atšvaitas gali išgelbėti gyvybę. Prisiminė, kaip elgtis ir kokiu numeriu (112 nr.) skambinti, kai reikalinga policijos, greitosios pagalbos ar gaisrinės pagalba. Mokiniai suprato, kaip išvengti visokių sukčių.

            D. Jankauskė pravedė viktoriną saugaus elgesio temomis. Laimėtojams įteikė dovanas ir šią tematiką atitinkančias spalvinimo knygutes.

            Pratęsimu tapo kiekvienos mokytojos atliktas meno konkursas ,,Saugus kelias“.

DSCF4033DSCF4030


TEATRAS „SKRZAT“ IŠ KROKUVOS MŪSŲ GIMNAZIJOJE

Rugsėjo 19 d. Krokuvos teatras „SKRZAT“atvyko į mūsų gimnaziją. Jis vaidino vaidinimą „PLASTUŚ, KRASNALEK I MUCHOMOREK“. Vaikams buvo įdomu, nes patys dalyvavo, žaidė su spektaklio aktoriais, linksminosi

IMG_0482IMG_0486IMG_0492


EKSKURSIJA Į EUROPOS PARKĄ

Ekskursija į Europos parką, kurią rugsėjo 26 d. organizavo priešmokyklinės grupės vaikai, pradinių  klasių mokiniai ir jų mokytojos buvo  nuostabi, tiesiog žodžiais nenusakoma. Iš pat ryto su nekantrumu laukėme atvykstančio autobuso. Vos tik jis pasirodė, visi lėkėme prie jo tarsi akis išdegę.

      Netrukus išvykome į taip lauktą kelionę.  Kai atvykome į parką, gidė mums aprodė visus eksponatus ir apie juos papasakojo.  Sužinojome, jog pirmasis parko eksponatas – krėslas. Jis nepaprastai didelis, o viduryje jo – mažytis, tik dviejų tonų talpos, baseinas. Šis meno kūrinys – Gintaro Karoso. Gidė mums pasakė, jog jis ir įkūrė šį Europos parką. Be abejo, matėme daugybę kitų eksponatų, bet labiausiai įsiminė ,,dinozauro kiaušiniai“. Tie ,,kiaušiniai“ ne kas kita, o tiesiog didžiuliai, kiaušinio formą turintys akmenys. Dar matėme namelį ant sūpynių, o svarbiausia, kad mums leido užeiti į tą namelį su judančiomis grindimis.

      Linksmi ir patenkinti parvykome namo.

IMG_0861IMG_0868IMG_0919IMG_0929


PROJEKTAS „RŪŠIUOJU ATLIEKAS – SAUGAU GAMTĄ“ -ŽALIŲJŲ AKINIŲ PASLAPTIS

             Rugsėjo 25 d.gimnazijoje vyko edukacinė pamoka „Žaliųjų akinių paslaptis“, kurioje priešmokyklinės grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai buvo mokami rūšiuoti atliekas ir saugoti gamtą.

           Mokiniai sužinojo, kodėl būtina rūšiuoti atliekas, kaip tinkamai tai daryti, kokią žalą aplinkai daro žmonių abejingumas gamtosaugai.

            Mokiniai kartu su Žyniu Naku, valdančių nedidelę karalystę, pakliūvo į savartyną, kuriame prasidėjo Nako bei naujų jo draugų nuotykiai. Mokiniai atliko daug užduočių, kurie moko rūšiuoti buityje susidarančias atliekas bei saugoti gamtą. Vaikai  pateikė linksmus eilėraštukus, kurie padėjo  įsiminti, kur ir į kokį konteinerį reikia mesti buitinės atliekos.

          Greitai prabėgo pamokėlė, nes visi mokiniai stengiasi sąžiningai dirbti ir jiems buvo labai įdomu.

DSCF4051DSCF4057