MOKSLO METŲ PABAIGA

Gegužės 31 d. 1-4 klasės mokiniai susirinko į paskutinio šių metų mokslo metų skambučio šventę. Gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Krasovska įteikė mokiniams diplomus už pasiekimus ir aktyvią popamokinę veiklą.

Po šventės mokiniai su savo mokytojomis linksmai praleido laiką gamtoje.

DSCF6380 DSCF6378 DSCF6376 (1) DSCF6363


IŠVYKA Į VILNIŲ

Balandžio 27 d.priešmokyklinės grupės bei pradinių klasių mokiniai vyko į Lenkų kultūros namus Vilniuje., kur susitiko su Lenkijos Žešovo miesto aktoriais bei gėrėjosi puikiu spektakliu „Kojinės ir suktukai“. Po spektaklio mokiniai linksminosi žaidimų ir pramogų aikštelėje. Kupini malonių įspūdžių ekskursijos dalyviai grįžo namo.

DSCF6353DSCF6357 DSCF6355 (1) DSCF6358


ZONALINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSAS

„ŠVIESOFORAS“

Balandžio 11 d. gimnazijoje vyko zoninis pra­di­nių (1–4) kla­sių mok­nių kon­kur­sas “ŠVIESOFORAS”, kurio tiks­las ska­tinti pra­di­nių kla­sių moki­nius moky­tis Kelių eismo tai­syklių, ugdyti sau­gaus elge­sio kelyje įgū­džius, domė­tis eismo sau­gumo klau­si­mais.

Kon­kurse daly­vavo keturios koman­dos (Kyviškių pagrindinės mokyklos, Šumskio pagrindinės mokyklos, Pakenės Česlavo Milošo pagrindinės mokyklos, Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos), kurios atliko teo­ri­nes ir prak­ti­nes užduo­tis.

Pradinių klasių mokinių konkursą „Šviesoforas“ pradėjo komandų kapitonai, kurie sprendė specialiai jiems parengtas užduotis. Vėliau komandos dalyvavo „viktorinos“, „užduoties kelių makete“, „kelio ženklų dėlionės“, „atšvaitų naudojimo“ rungtyse. Moki­niai turėjo žinoti Kelio žen­klus, atlikti užduo­tis make­tuose, per­eiti kelią regu­liuo­ja­moje ir nere­gu­liuo­ja­moje san­kry­žoje. Atliekant praktines užduotis, dalyvius akylai stebėjo ir prižiūrėjo policijos pareigūnai.

Geriausiai užduotis atliko ir daugiausiai taškų gavo Kyviškių pagrindinės mokyklos komanda, kurį užėmė pirmaja vietą.

Vilniaus rajono policijos komisariato Kelių policijos viršininkas visiems konkurso dalyviams įteikė Padėkos raštus, linkėdamas būti drausmingais ir saugiais eismo dalyviais.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA


 VELYKŲ PARODA

Nuo kovo 16 d. gimnazijoje vyko priešmokyklinukų ir pradinukų kūrybinių darbų paroda „Pisanki, kraszanki, jajka malowane“. Parodoje buvo eksponuojami mokinių sukurti darbeliai, pagaminti naudojant įvairias medžiagas bei techniką. Parodėlę mokiniams padėjo surengti mokytojos ir mokinių tėvai.

Tiek mokytojai, tiek ir pati mokiniai džiaugėsi, kad jų darbai suteikė daug džiugių akimirkų aplinkiniams.

IMG_7659 IMG_7661 IMG_7677 IMG_7724


SVEIKAS ATVYKĘS TEATRE „Skrzat“!

Vasario 8 d. gimnazijoje vėl svečiavosi teatras „SKRZAT“ iš Krokuvos. Priešmokyklinukai ir pradinukai stebėjo vaidinimą „Krasnal, babcia i kolorowe kulki“.

Linksmas ir emocingas pasakojimas perkėlė vaikus į nerūpestiną, džiaugsmingą žadimų pasaulį. Išgyventi įspūdžiai dar ilgai liks mokinių širdyse.

DSCF6145 DSCF6129 DSCF6117 DSCF6114


DĖKOJAM, SENELIAI, UŽ ŠILUMĄ RANKŲ…

           Senelių šventė – nepaprasta diena ne tik seneliams, bet ir vaikams. Tai diena, kupina džiaugsmo akimirkų, kai veiduose pasirodo šypsena ir byra laimės ašaros. Vaikai mokosi gerbti vyresniuosius. Visas dėmesys – SENELIAMS.

          Vasario 3 d. mūsų gimnazijoje vyko „Senelių šventė“. Ruošdamiesi šiai šventei mokiniai gamino kvietimus ir labai laukė atvykstančių savo senelių. Susirinkusius senelius pasveikino gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin.

           Šią ypatingą dieną seneliams programą paruošė priešmokyklinės grupės ugdytiniai bei pradinių klasių mokinukai su savo mokytojomis (Anželika Spiridovič, Teresa Ovsianik, Regina Trachimovič, Irena Fediuk). Vaikai senelius bei svečius nudžiugino dainelėmis, šokiais, eilėraštukais, spektakliu. Seneliai kartu su savo anūkais ir mokytojais šoko ratelius, žaidė žaidimus, dalyvavo konkursuose. Ši veikla sukėlė daug teigiamų emocijų svečiams.

           Kokie patenkinti ir išdidūs buvo anūkėliai, kurių seneliai atvyko į šventę! Skyrė jiems daug gražių žodžių bei įteikė savo rankdarbius. Džiugino ir senelių nušvitę veidai. Seneliai sėdėjo patenkinti, plojo programėlės atlikėjams. Kaip gražiai ir jaunai atrodė seneliai, linguojantys pagal skambančias dainas ir melodijas. Ne viena močiutė braukė jaudulio ašaras.

           Garbingi svečiai, susėdę prie vaišių stalų, gurkšnodami arbatą, dalinosi įspūdžiais, prisiminė jaunystę, didžiavosi savo vaikaičiais. Seneliai nuoširdžiai dėkojo už kvietimą, dėmesį, bendravimą, palaikymo žodžius, dėl kurių jie jaučiasi dar reikalingesni.

           Renginio metu visų nuotaika buvo gera, netrūko juoko, šypsenos ir padėkos žodžių. Tikimės, kad šventė ilgai išliks senelių atmintyje. O vaikai žadėjo ne tik per šventę, bet visus metus stengtis, kad jų seneliai būtų nepavargę, sveiki ir besišypsantys.

IMG_6370IMG_6328 IMG_6295 IMG_6286 IMG_6297


SUSITIKIMAS SU PROGRAMOS „Pienas vaikams“ ATSTOVAIS

Sausio 25 d. 1-4 klasių mokiniai turėjo susitikimą su programos „Pienas vaikams“ atstovais. Mokiniai kartu su savo mokytojomis žiūrėjo filmą, kuriuo metu sustiprino savo turimas žinias ekologijos bei sveikos gyvensenos srityse. Susitikimo metu dėliojo dėliones ir turėjo galimybę sudalyvauti viktorinoje. Užsiėmimų pabaigoje vyko pieno produktų degustacija. Susitikimas mokiniams labai patiko.

DSCF6069 DSCF6068 DSCF6065 DSCF6048 DSCF6043


NAUJAMETINIS KARNAVALAS

Gruodžio 22 d. priešmokyklinukams ir 1-4 klasių mokiniams  vyko Naujametinė šventė, kuri atnešė vaikams ne tik dovanų, bet daug įspūdžių, džiaugsmo, vilties ir meilės visiems ateinantiems metams.

IMG_6001 IMG_5991 IMG_5986 IMG_5978 IMG_5957 IMG_5933


 „ĮŽIEBK ŠYPSENĄ VAIKŲ AKYSE“

kaledineakcijaFTklv

Jau trečius metus Vilniaus r. Švietimo įstaigų socialiniai pedagogai vykdo Kalėdinę gerumo akciją „Įžiebk šypseną vaikų akyse“, kviesdami Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos bendruomenę prisidėti, aukojant dovanas sutrikusio intelekto vaikams, gyvenantiems Vilniaus globos namuose. Gimnazijos bendruomenė aktyviai rinko dovanas likimo nuskriaustiems vaikams.

Norime padėkoti už gerumą, visiems akcijoje dalyvavusiems bei aukojusiems.


PARODA „NAUJAMETINĖ APRANGA“

Gruodžio 21-23 d. gimnazijoje veikė naujametinė paroda, kurią organizavo 3 klasės mokinių būrelis „Šimtas meno fantazijų“. Ši paroda sukūrė visiems šventinę nuotaiką ir sustiprino Kalėdų bei Naujųjų Metų laukimą.

DSCF6029 DSCF6026 DSCF6022 DSCF6021 DSCF6025


KALĖDINIŲ DEKORACIJŲ KONKURSAS

IMG_6050 IMG_6052 IMG_6046


KAIP TAI LINKSMA IR SMAGU, KAI SVEČIAI IŠ VOKIETIJOS APLANKĖ MUS

           Gruodžio 10 d. Kalvelių seniūnijoje vyko priešmokyklinės grupės ir 1 klasės mokinių susitikimas su Vokietijos organizacijos „Litauenshilfe Birkenwerdera” atstovais, kurie kiekvienam vaikui įteikė dovanas.

           Mokiniai su nekantrumu ir puikia nuotaika laukė atvykstančių svečių. Kiekvieno vaiko galvą puošė „Kalėdų senelio” kepurės. Norint padėkoti už dovanas, 0-1 klasės mokiniai puikiai pasirodė dainuodami, deklamuodami eilėraščius.

           Mokiniai liko patenkinti dovanomis, o svečiai – puikiu vaikų pasirodymu.

IMG_5852 IMG_5834 IMG_5827


VĖL SU MUMIS TEATRAS FANTAZIJA”

Lapkričio 20 d. gimnazijoje vėl svečiavosi keliaujantis teatras „Fantazija“ iš Krokuvos. Priešmokyklinukai ir pradinukai stebėjo vaidinimą „SYRENKA ARIELKA”. Ir mažiems ir dideliems buvo labai įdomu, nes patys dalyvavo, žaidė su spektaklio aktoriais. Ši pasaka mus įtikino, kad verta svajoti, nes svajonės išsipildo.

DSCF5914 DSCF5886


TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 – oji tarptautinė Tolerancijos diena. Tolerancijos dienos simbolis šiais metais  buvo MOZAIKA. Kartu su technologijų mokytoją Teresa Narvoiš kiekviena klasė  sukūrė po raidė žodžiui TOLERANCIJA.  Socialinė pedagogė Alina Vengrovska tolerancijos tematika organizavo užsiėmimus  pradinių klasių mokiniams.

tole tol


PROJEKTAS „ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ“

2015 metų lapkričio mėnesį, mūsų gimnazijos bibliotekininkės dalyvavo projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, kuriuo metu šimtose Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekose vyko literatūriniai skaitymai.

Šių metų tema – draugystė. Šia proga į biblioteką buvo pakviesti 4-tos klasės mokiniai, kurie kartu su bibliotekininkėmis skaitė tekstą apie draugystę, kalbėjo apie draugo ir draugystės svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime, atlikinėjo įvairias kūrybines užduotėles (dėliojo auksinę mintį, kūrė draugystės medį).

Užsiėmimo pabaigoje kiekvienas skaitymų dalyvis gavo mažytę atsiminimo dovanėlę.

IMG_5691 IMG_5688 IMG_5678


PRIEŠMOKYKLINUKŲ KRIKŠTYNOS

Lapkričio 12 dieną gimnazijoje vyko priešmokyklinukų krikštynos. Priešmokyklinės grupės vaikai kartu su mokytoja Anželika Spiridovič pakvietė į šventę gimnazijos administraciją, tėvelius bei senelius. Vaikai buvo labai drasūs, puikiai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, šoko bei sprendė mįsles. Puiki mažylių nuotaika, nuoširdumas ir drąsa džiūgino visus žiūrovus, o tėvelių akyse galima buvo įžvelgti džiaugsmo ašaras.

Po vaikų pasirodymo gimnazijos direktoriaus Zygmudo Jasvino prisilietimas prie kiekvieno vaiko milžinišku pieštuku simbolizavo priešmokyklinukų priėmimą į mokyklos bendruomenę.

Buvo smagu matyti, kaip rugsėjį buvę nedrąsūs vaikučiai jau galėjo taip puikiai parodyti ko išmoko per tokį trumpą laikotarpį. Po puikaus pasirodymo priešmokyklinukų laukė tėvų paruoštos saldžios vaišės. Šventė puikiai pavyko ir dar ilgai liks mūsų priešmokyklinukų atmintyje.

IMG_5731 IMG_5727


AŠ ESU ŠAUNUS PIRMOKAS

Norėdami įtvirtinti gerą pradžią gimnazijoje, kartu su tėveliais ir mokytoja Teresa Ovsianik, spalio 23 d. pirmokai surengė šventę „Aš esu šaunus pirmokas“. Šventėje dalyvavo gimnazijos direktorius Zygmund Jasvin, pavaduotojos Renata Krasovska ir Ana Borkovskaja, pirmokų tėvai, seneliai, mokytojos bei pradinukai. Pirmokai buvo puikiai pasiruošę: dainavo linksmas daineles, šoko Polonezą, dėklamavo, vaidino.

Šauniai atlikę ne vieną pateiktą užduotį, pademonstravę savo gebėjimus mažieji šventės dalyviai įrodė, kad per šį laikotarpį jie sėkmingai adaptavosi, susipažino su gimnazijos veikla, susirado naujų draugų, daug išmoko.

Šios tradicinės šventės kulminacija tapo iškilminga pirmokų priesaika. Šiltai ir nuoširdžiai pasveikinęs pirmokus gimnazijos direktorius įteikė jiems pirmoko pasus. Gavę šį svarbų dokumentą, pirmokai prisiekė būti uoliais mokiniais, tikrais gimnazijos nariais, gerbiančiais draugus, mokytojus ir visą gimnazijos turtą.

Pirmokai grįžo į klasę džiugūs ir pakylėti, kad tapo tikrais mokiniais ir gali toliau keliauti po mokslo ir žinių šalį.

Viso renginio ruošimosi metu jautėsi aktyvus tėvų palaikymas. Vėliau visi susirinko prie bendro vaišių stalo kaip vieninga ir didele gimnazijos ŠEIMA.

IMG_5642 IMG_5635


RUDENS GĖRYBIŲ PARODA

Spalio 21-23 d. gimnazijoje vyko rudens gėrybių paroda, kurią organizavo 0-4 klasių mokiniai su savo mokytojomis. Ne pirmus metus organizuojama paroda džiugino mokinių kūrybiniais darbais iš daržovių, vaisių, uogų ir rudens gėlių.

Džiaugiamės vaikų kūryba ir išradingumu, nuoširdžiai dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą.

 IMG_5633 IMG_5631 IMG_5628 IMG_5562


„KELIAUJANTIS CIRKAS“

Spalio 08d. gimnazijoje lan­kėsi klou­nas su edukacinio projekto programa  „Keliaujantis cirkas“. Prieš­mo­kyk­li­nio ugdymo gru­pės vai­kai bei pra­di­nių kla­sių moki­niai kartu su klounu keliavo į cirko šalį. Vai­kai mie­lai tapo spek­tak­lio daly­viais, padėjo klou­nui atlikti triukus.

DSCF5695 DSCF5688


„SAUGUS KELIAS Į MOKYKLĄ”

2015 m. spalio 1 d. gimnazijoje įvyko 1-4 klasių mokinių susitikimas su Vilniaus rajono policijos komisariato vyresniąja specialiste Danute Jankauske.

Vaikai kartu su savo mokytojomis žiūrėjo filmą, įsisavino medžiagą apie saugų elgesį kelyje. Suprato, kad liemenė su atšvaitu arba atšvaitas gali išgelbėti gyvybę. Mokiniai suprato, kaip išvengti sukčių. Prisiminė, kaip elgtis ir kokiu numeriu skambinti, kai reikalinga pagalba.

 DSCF5606 DSCF5604


„FANTAZJA” IŠ KROKUVOS

Rugsėjo 11 d. gimnazijoje svečiavosi keliaujantis teatras „Fantazija“ iš Krokuvos. Priešmokyklinukai ir pradinukai stebėjo vaidinimą „Sierotka Marysieńka”. Vaikams buvo įdomu, nes patys dalyvavo, žaidė su spektaklio aktoriais, linksminosi.

DSCF5496 DSCF5483